Museum photograph on mobile phone

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth

Mae Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth yn fenter ddwy flynedd uchelgeisiol sydd wedi'i chynllunio i godi sgiliau a hyder digidol ar draws holl sector treftadaeth y DU.

Helpu'r sector i ffynnu

Yn fwy nag erioed, mae sefydliadau treftadaeth yn awyddus i ddatblygu eu defnydd o dechnoleg ddigidol. Mae ein menter Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth, a lansiwyd ym mis Chwefror 2020, wedi'i chynllunio i'w helpu i ffynnu.

Mae digidol yn cadw pobl sy'n gysylltiedig â threftadaeth. Gall helpu sefydliadau treftadaeth i oroesi pandemig y coronafeirws (COVID-19) a symud i ddyfodol mwy gwydn a chreadigol. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ac adnoddau i adlewyrchu anghenion, lleoliadau, meintiau a lefelau amrywiol profiad digidol sefydliadau treftadaeth.

Bydd hyfforddiant, adnoddau a chyllid newydd ar gael yn ddiweddarach yn 2021 – dewch yn ôl i'r dudalen hon yn y dyfodol agos i gael rhagor o wybodaeth. 

Cofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i'n cylchlythyr a thicio'r blwch 'digidol' i gael y newyddion diweddaraf am Sgiliau Digidol ar gyfer Treftadaeth i'ch mewnflwch.

Woman using a laptop under a tree

Sut rydym yn eich helpu

Cymorth gydag arloesi, menter a chynllunio busnes

Drwy eu Academi Treftadaeth Ddigidol, mae Elusen Digital Trust yn helpu sefydliadau treftadaeth i ddefnyddio digidol o fewn cynllunio strategol a gweithredol. Ymunwch ag arbenigwyr cyfres ar gyfer hyfforddiant, gweminarau a digwyddiadau am ddim.

Man wearing headphones whilst looking at a computer screen and smiling

Datblygu sgiliau digidol

Roedd rhaglenni y Lab Treftadaeth Ddigidol a Threftadaeth Digidol yn cynnig hyfforddiant, gweminarau ac adnoddau i helpu sefydliadau treftadaeth i ddatblygu eu galluoedd digidol ar draws ystod o feysydd – gan gynnwys marchnata, creu cynnwys, offer busnes a diogelu data. 

Mae'r gweithgareddau bellach wedi dod i ben, ond mae llawer o recordiadau ac adnoddau gwych ar gael o hyd. Edrychwch arnynt yn:


Canllawiau digidol

Man using tablet surrounded by plants

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau digidol am ddim i helpu sefydliadau treftadaeth i ddechrau mewn meysydd digidol allweddol:


Beth sydd ar y gweill

Person and child looking at computer holding butterfly identification sheets
Cadwraeth Glöynnod Byw. Credyd: Ben Hanson

Dewch yn ôl i'r dudalen hon a chofrestrwch i'n cylchlythyr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleoedd hyn.

Canolfan adnoddau digidol ar-lein newydd

Bydd tri thîm o Gymdeithas Marchnata'r Celfyddydau, Prifysgol Leeds a'r Gynghrair Dreftadaeth yn cydweithio i ymchwilio ac ateb 100 o gwestiynau digidol pwysicaf y sector treftadaeth. Darperir atebion mewn amrywiaeth o adnoddau dysgu ar-lein am ddim. 

Bydd y pynciau'n cynnwys ymgysylltu digidol, creu cynnwys, cynllunio adferiad ac arweinyddiaeth ddigidol. Bydd y ganolfan adnoddau yn cael ei lansio ym mis Chwefror 2022. 

Treftadaeth gysylltiedig

Rydym wedi ariannu wyth rhwydwaith i gefnogi cymunedau ymarfer i gyfuno adnoddau ac arbenigedd o amgylch ardaloedd treftadaeth penodol. Bydd y rhwydweithiau'n agor pynciau treftadaeth i ystod ehangach o bobl, gan ddod â dealltwriaeth newydd a mwy o berthnasedd.

Bydd eu darganfyddiadau a'u dysgeidiaethau ar gael i'r sector wrth i'r prosiectau ddatblygu.

 


Darganfyddwch fwy o adnoddau digidol, gwybodaeth ddefnyddiol, prosiectau digidol gwych a diweddariadau menter isod:

Cath a menyw yn gweithio o gartref

Publications

Adroddiad DASH 2021: o bandemig i gynllunio yn y dyfodol

Adroddiad DASH 2021 Mae'r adroddiad, a gyhoeddwyd ar 25 Ionawr 2022, yn dwyn ynghyd ymatebion 4,514 o unigolion o 323 o sefydliadau. Cynhaliwyd yr arolwg o fis Medi i fis Tachwedd 2021. Dadansoddodd adroddiad cyntaf DASH, a gyhoeddwyd ar 14 Hydref 2020, ymatebion 4,120 o unigolion o 281 o