Unlocking Salford Quays project

Ein pobl

Ein pobl

Dysgwch mwy am ein strwythur a'n timau ar draws gwledydd a rhanbarthau'r DU.

Cawn ein llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sydd wedi’i gadeirio gan Syr Peter Luff. Ein tîm Gweithredol, dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr Ros Kerslake, sy’n ein dirprwyo o ddydd i ddydd.

Mae 12 o bwyllgorau – un ar gyfer pob rhanbarth yn Lloegr, yn ogystal â Chymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban.

Mae gennym ni swyddfeydd ar draws y wlad, lle gall ein timau eich helpu i ddatblygu a chynnal eich prosiect. Mae pob un o'n swyddfeydd dan arweiniad ein Penaethiaid cenedl a rhanbarth.

Mae ein prif swyddfa yn Llundain. Yma mae ein timau cyfathrebu, cyllid, technoleg gwybodaeth, gwasanaethau cyfreithiol, gwasanaethau swyddfa, adnoddau dynol, strategaeth a datblygu busnes wedi’u lleoli.

Cysylltwch â ni.