Ein pobl

Ein pobl

Dysgwch fwy am ein strwythur a'n timau ledled gwledydd a rhanbarthau'r DU.

Cawn ein llywodraethu gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sydd wedi’i gadeirio gan Simon Thurley CBE. Ein tîm Gweithredol, dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr Eilish McGuinness, sy’n ein dirprwyo ein gwaith o ddydd i ddydd.

Mae chwe phwyllgor – un ar gyfer pob gwlad sef Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban ac yna un ar gyfer pob ardal yn Lloegr.

Mae gennym swyddfeydd ledled y DU, lle gall ein timau eich helpu i ddatblygu a chynnal eich prosiect. Mae pob un o'n gwledydd a’n hardaloedd yn cael eu harwain gan gyfarwyddwyr ardal.