Swyddi yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae ein cyfleoedd gwaith yn cyfrannu at newid gwirioneddol a pharhaol i bobl a chymunedau ledled y DU.

Fel y prosiectau rydym yn eu hariannu, mae ein staff wedi'u lleoli ledled y DU. Mae gennym rolau mewn buddsoddi ac ymgysylltu, polisi, strategaeth, ymchwil, marchnata a chyfathrebu, cyfreithiol a llywodraethu, Adnoddau Dynol, TG, cyllid a mwy.

Dysgwch fwy am fanteision gweithio gyda ni ac archwiliwch ein swyddi gwag presennol isod. Rydym hefyd yn postio cyfleoedd i ymuno â'n byrddau a'n pwyllgorau.

Gallwch hefyd ddarllen am ein Gwerthoedd ac Ymddygiadau, sy'n ganolog i'r ffordd rydym yn recriwtio.

Neges gan ein tîm gweithredol

Diolch am ddangos diddordeb mewn gweithio yng Nghronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Rydym yn angerddol am dreftadaeth, ac rydym hefyd yn angerddol am y gwahaniaeth y mae treftadaeth yn ei wneud i fywydau a chymunedau pobl.

Rydym yn cefnogi pob math o dreftadaeth ym mhob cwr o'r DU. Gallai hynny gynnwys parc lleol, tirwedd drawiadol, adeilad hanesyddol neu gasgliad o atgofion. Mae pob un o'r rhain yn golygu rhywbeth ac rydym yn helpu i ddod â'r ystyr hwnnw'n fyw.

Fan hyn yn y Gronfa, rydym am adlewyrchu'r cymunedau rydym yn gwasanaethu ac yn buddsoddi ynddynt. Felly beth bynnag fo'ch cefndir a beth bynnag fo'ch profiad, rydym yn croesawu eich cais.

Ein gwerthoedd

Mae pedwar gwerth wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym ni:

  • Cynhwysiant ym mhob agwedd ar dreftadaeth, pobl a chymunedau.

  • Uchelgeisiol i'n pobl, ein cymunedau a'n treftadaeth.

  • Cydweithio drwy weithio a dysgu gyda'n gilydd.

  • Ymddiried yn ein hintegriti, ein harbenigedd a'n barn.

Maent yn ein helpu i adeiladu llwyddiant i'n pobl yn ogystal ag i dreftadaeth, cymunedau a'r amgylchedd.  Rydym yn recriwtio ar sail y pedwar gwerth hyn a set o ymddygiadau cysylltiedig. Mae ein hysbysebion swyddi yn adlewyrchu'r rhain, ac os byddwch yn mynychu cyfweliad, byddwn yn gofyn sut yr ydych wedi'u dangos o'r blaen. Mae ein gwerthoedd a'n hymddygiad yn gwneud Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn lle gwych i weithio. Rydym yn gobeithio'n fawr y gallwch ymuno â ni. 

Dymuniadau gorau a phob lwc gyda'ch cais.

Ros, Eilish, Isabel a Colin