Penderfyniadau ariannu

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

  • O dan £250,000: Gwneir y penderfyniadau hyn bob mis mewn cyfarfodydd penderfynu dirprwyedig lleol, dan gadeiryddiaeth Penaethiaid Buddsoddi.
  • Rhwng £250,000 a £10 miliwn: Mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud gan bwyllgorau lleol. Mae'r pwyllgorau yn cyfarfod bob tri mis.

Pob gwobr arall

Gwneir y penderfyniadau hyn gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr neu gan baneli a ddirprwyir gan y Bwrdd. 

Cyrchwch gofnodion a phenderfyniadau o'r flwyddyn ddiwethaf isod. (Gellir cael mynediad at benderfyniadau hŷn drwy gais rhyddid gwybodaeth, drwy e-bostio foi@heritagefund.org.uk.)


Latest decisions

18 publications listed.