Ein gwaith

Ein gwaith

Darganfyddwch beth rydym yn ei wneud i ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth y DU.

Mae ein hymgyrchoedd, cyllid a mewnwelediad yn helpu sefydliadau i ofalu am dreftadaeth ac yn cefnogi sector treftadaeth gwydn.

People walking around a field of wildflowers

 

Cyllid sydd ar gael

Rydym yn cynnig cyllid ar gyfer prosiectau o £3,000 hyd at filiynau o bunnoedd. Mae ein grantiau yn helpu i ddiogelu a gwarchod treftadaeth ac yn cysylltu pobl a chymunedau â'u hanes a'u traddodiadau. 

Mae'n rhaid i bob prosiect a ariennir gennym sicrhau y bydd ystod ehangach o bobl yn ymwneud â threftadaeth ac yn ystyried cynaliadwyedd amgylcheddol.