Ein gwaith

Ein gwaith

Darganfod sut rydym yn cefnogi prosiectau o bob maint sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth y DU.

Credwn mewn nerth treftadaeth i danio'r dychymyg, cynnig llawenydd ac ysbrydoliaeth, ac i ennyn balchder mewn lle a chysylltiad â'r gorffennol.

Dros fywyd ein strategaeth 10 mlynedd Treftadaeth 2033, rydym yn bwriadu buddsoddi £3.6biliwn biliwn a godir ar gyfer achosion da gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i wneud gwahaniaeth go iawn i bobl, lleoedd a chymunedau.

Yr ariannu sydd ar gael

Rydym yn cynnig ariannu ar gyfer prosiectau o £10,000 hyd at £10miliwn (mae'n bosibl y byddwn hyd yn oed yn ystyried buddsoddi dros £10m ar gyfer prosiectau treftadaeth gwirioneddol eithriadol).

Mae'r holl benderfyniadau a wnawn yn canolbwyntio ar fframwaith wedi'i symleiddio o bedair egwyddor fuddsoddi: achub treftadaeth; diogelu'r amgylchedd; cynhwysiad, mynediad a chyfranogiad; a chynaladwyedd sefydliadol. 

Archwiliwch ein mewnwelediad a rhannwch eich barn