View of Norwich

Adeiladau a henebion

Adeiladau a henebion

Mae edrych ar ôl adeiladau hanesyddol, henebion ac archaeoleg yn sicrhau y gallwn ddiogelu'r lleoedd y mae pobl yn eu caru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gall y prosiectau hyn helpu i gynnal swyddi, cefnogi twf economaidd a diogelu treftadaeth sydd mewn perygl. Gallan nhw hefyd hybu balchder lleol, meithrin sgiliau crefftau traddodiadol a helpu cymunedau i fwynhau'r lleoedd y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw a gwneud defnydd ohonyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

  • Cadwraeth ac atgyweirio adeiladau a mannau hanesyddol
  • Dod o hyd i ddefnyddiau newydd addas ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Prosiectau archaeoleg gymunedol
  • Buddsoddi mewn mannau addoli: Dysgwch fwy yma

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • atgyweirio a thrawsnewid adeilad hanesyddol sydd wrth galon eu cymuned
  • helpu gwirfoddolwyr i ddysgu sgiliau cadwraeth adeiladau
  • achub adeilad ar gofrestr adeiladau mewn perygl
  • ymgymryd â phrosiect archaeoleg gymunedol
  • adfywio canol tref hanesyddol neu stryd fawr
  • edrych ar ôl a dysgu am gofeb ryfel leol

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Blog

Why Brutalist heritage gets my vote

As the Southbank Centre's Queen Elizabeth Hall and Purcell Room reopen after extensive refurbishment, MP Ed Vaizey explains why he's a fan of the Brutalist architecture they epitomise

Story

Long read: the future of The Piece Hall

Read: Part one: what saving Piece Hall did for Halifax . Cultural cachet There has been a knock-on effect on the cultural cachet of the town too. In 2018, BBC 6 Music named Halifax “the Shoreditch of the North” , citing a burgeoning music and craft beer scene. It has also recently been dubbed