View of Norwich

Ardaloedd, adeiladau a henebion

Ardaloedd, adeiladau a henebion

Ardaloedd, adeiladau a henebion

Mae edrych ar ôl adeiladau hanesyddol, henebion ac archaeoleg yn sicrhau y gallwn ddiogelu'r lleoedd y mae pobl yn eu caru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £3bn i bron i 10,000 o brosiectau ardal, adeiladau hanesyddol a henebion ledled y DU.

Gall y prosiectau hyn helpu i gynnal swyddi, cefnogi twf economaidd a diogelu treftadaeth sydd mewn perygl. Gallan nhw hefyd hybu balchder lleol, meithrin sgiliau crefftau traddodiadol a helpu cymunedau i fwynhau'r lleoedd y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw a gwneud defnydd ohonyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

  • Cadwraeth ac atgyweirio adeiladau a mannau hanesyddol
  • Dod o hyd i ddefnyddiau newydd addas ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Prosiectau archaeoleg gymunedol

Mannau addoli

Mae addoldai ymhlith adeiladau hanesyddol hynaf a mwyaf clodwiw'r DU. Rydym am helpu cynulleidfaoedd i ddod yn wirioneddol wydn a'u hadeiladau'n wirioneddol gynaliadwy.

Mannau addoli yr ydym yn eu hariannu

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • atgyweirio a thrawsnewid adeilad hanesyddol sydd wrth galon eu cymuned
  • helpu gwirfoddolwyr i ddysgu sgiliau cadwraeth adeiladau
  • achub adeilad ar gofrestr adeiladau mewn perygl
  • ymgymryd â phrosiect archaeoleg gymunedol
  • adfywio canol tref hanesyddol neu stryd fawr
  • edrych ar ôl a dysgu am gofeb ryfel leol

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance

Straeon

A allech chi fod yn Brosiect Cynaliadwy'r Flwyddyn 2022?

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn noddi'r categori cynaliadwyedd yng Ngwobrau Amgueddfeydd + Treftadaeth am y drydedd flwyddyn yn olynol – mae'r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer 2022
People sitting in a sunny park, near a bandstand
Pearson Park

Hub

Lleoedd Ffyniannus

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau treftadaeth sy'n creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw.