View of Norwich

Adeiladau a henebion

Adeiladau a henebion

Mae edrych ar ôl adeiladau hanesyddol, henebion ac archaeoleg yn sicrhau y gallwn ddiogelu'r lleoedd y mae pobl yn eu caru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Gall y prosiectau hyn helpu i gynnal swyddi, cefnogi twf economaidd a diogelu treftadaeth sydd mewn perygl. Gallan nhw hefyd hybu balchder lleol, meithrin sgiliau crefftau traddodiadol a helpu cymunedau i fwynhau'r lleoedd y maen nhw’n gofalu amdanyn nhw a gwneud defnydd ohonyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

  • Cadwraeth ac atgyweirio adeiladau a mannau hanesyddol
  • Dod o hyd i ddefnyddiau newydd addas ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Prosiectau archaeoleg gymunedol
  • Buddsoddi mewn mannau addoli: Dysgwch fwy yma

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • atgyweirio a thrawsnewid adeilad hanesyddol sydd wrth galon eu cymuned
  • helpu gwirfoddolwyr i ddysgu sgiliau cadwraeth adeiladau
  • achub adeilad ar gofrestr adeiladau mewn perygl
  • ymgymryd â phrosiect archaeoleg gymunedol
  • adfywio canol tref hanesyddol neu stryd fawr
  • edrych ar ôl a dysgu am gofeb ryfel leol

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

MP Ed Vaizey
The Rt Hon Ed Vaizey, MP for Wantage and Didcot

Blog

Why Brutalist heritage gets my vote

As the Southbank Centre's Queen Elizabeth Hall and Purcell Room reopen after extensive refurbishment, MP Ed Vaizey explains why he's a fan of the Brutalist architecture they epitomise

Publication

Great Place Programme Evaluation (England)

Evaluating the Great Place Scheme has been a key part of our plans from the start. The report on the first year of the programme is the first of three reports that will give us insight into three overarching questions: How best to re-position culture in local decision making, planning and delivery?