Great Yarmouth Winter Gardens - Ail-ddychmygu Palas y Bobl

Great Yarmouth Winter Gardens - Ail-ddychmygu Palas y Bobl

Great Yarmouth Winter Gardens
Credit: Courtesy of Great Yarmouth Borough Council

Heritage Horizon Awards

Dyddiad a ddyfarnwyd
Lleoliad
Great Yarmouth
Ceisydd
Great Yarmouth Winter Gardens
Rhoddir y wobr
£12363039
Mewn perygl difrifol o gael ei golli, bydd gerddi gaeaf hanesyddol diwethaf y DU sydd wedi goroesi yn derbyn grant o bron i £10 miliwn fel rhan o Grantiau Treftadaeth Gorwelion.

Nodir gerddi gaeaf glan môr rhestredig Gradd II* fel un o ddeg adeilad mwyaf 'mewn perygl' y Gymdeithas Fictoraidd ac ar hyn o bryd maent yn eistedd ar Gofrestr Adeiladau mewn Perygl Historic England

Trawsnewid Palas y Bobl

Bydd y strwythur haearn a gwydr hwn yn cael ei adfer i'w hen ogoniant fel Palas y Bobl ar lan y môr Great Yarmouth. Gyda gerddi hardd, orielau, ac ardaloedd caffi a bwytai, bydd yn cynnig adloniant ac addysg, gan ddod â bywyd newydd i galon y dref.

Bydd gerddi'r atyniad mynediad am ddim drwy gydol y flwyddyn yn canolbwyntio ar gysylltiadau masnachu byd-eang hanesyddol Great Yarmouth.

Mae'n drysor treftadaeth sy'n bwysig yn genedlaethol, sy'n deilwng o gyllid cenedlaethol mor sylweddol.

Y Cynghorydd Carl Smith a'r Cynghorydd Trevor Wainwright, Cyngor Bwrdeistref Great Yarmouth

A historic photograph of the Winter Gardens
Llun hanesyddol o Gerddi'r Gaeaf. Credyd: Trwy garedigrwydd Cyngor Bwrdeistref Great Yarmouth

Ymrwymiad i gynaliadwyedd

Bydd cynaliadwyedd hirdymor a chanlyniadau cymunedol o fudd i'r gymuned leol a'r rhanbarth ehangach:

  • atyniad niwtral o ran carbon i dwristiaid
  • darparu mwy na 90 o swyddi
  • rhaglenni digwyddiadau creadigol gan gynnwys gweithgareddau galw heibio ar gyfer grwpiau cymunedol

Yn gyffredinol, bydd yn adlewyrchu treftadaeth yr adeilad fel man dathlu, mwynhau, llesiant ac ymlacio i bawb.

"Nid yn unig y mae gan Gerddi'r Gaeaf le pwysig iawn yn stori Great Yarmouth ac yng nghalonnau ein cymuned, ond mae'r dyfarniad yma'n gadarnhad ei bod hefyd yn drysor treftadaeth o bwys cenedlaethol, sy'n deilwng o gyllid cenedlaethol mor sylweddol." Y Cynghorydd Carl Smith a'r Cynghorydd Trevor Wainwright, Cyngor Bwrdeistref Great Yarmouth.