Playful Heritage exploring social activities undertaken by young people in the East End Playful Heritage exploring social activities undertaken by young people in the East End

Penderfyniadau

Penderfyniadau

The latest funding decisions and meeting minutes.

Penderfyniadau ariannu diweddaraf a'r cofnodion o’r cyfarfodydd.

Mae'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau grant dros £1 miliwn. Maen nhw’n cwrdd naw gwaith y flwyddyn.

Mae penderfyniadau ar geisiadau grant rhwng £100,000 a £1m yn cael eu gwneud gan bwyllgorau yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a ledled Lloegr. Mae'r pwyllgorau'n cwrdd bob tri mis.