Playful Heritage exploring social activities undertaken by young people in the East End

Penderfyniadau

Penderfyniadau

Y penderfyniadau ariannu a'r cofnodion cyfarfod diweddaraf.

Penderfyniadau ariannu diweddaraf a'r cofnodion o’r cyfarfodydd.

Mae'r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau grant dros £1 miliwn. Maen nhw’n cwrdd naw gwaith y flwyddyn.

Mae penderfyniadau ar geisiadau grant rhwng £100,000 a £1m yn cael eu gwneud gan bwyllgorau yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a ledled Lloegr. Mae'r pwyllgorau'n cwrdd bob tri mis.