Penderfyniadau ariannu

Penderfyniadau ariannu

Gweld y penderfyniadau diweddaraf a wnaed gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr, timau lleol a phwyllgorau ardal.

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o dan £10 miliwn

Gwneir penderfyniadau'n lleol, yn dibynnu ar swm y grant.

Hyd at £250,000

Gwneir y penderfyniadau hyn yn fisol mewn cyfarfodydd penderfyniadau dirprwyedig Ardal/Gwlad. Caiff y cyfarfodydd hyn eu rheoli a'u cadeirio gan Benaethiaid Buddsoddi.

Rhwng £250,000 a £10 miliwn

Gwneir y penderfyniadau hyn gan bwyllgorau yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a ledled Lloegr. Mae'r pwyllgorau'n cyfarfod bob tri mis.

Gallwch weld penderfyniadau o'r 12 mis diwethaf yn eich ardal chi:

Penderfyniadau Cymru

Gwelwch benderfyniadau ein Bwrdd isod (dim ond cofnodion Pwyllgorau Cymru a'r rhai sy'n berthnasol i Gymru sydd wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg - mae croeso cynnes i chi gysylltu â cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk os hoffech ragor o wybodaeth)


Dyfarniadau eraill

Gwneir y penderfyniadau hyn gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr neu gan baneli a ddirprwyir gan y Bwrdd. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol dros £10 miliwn gyda phenderfyniadau a wnaed yng nghyfarfodydd y Bwrdd.
  • Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol gyda phenderfyniadau a wnaed yng nghyfarfodydd y Bwrdd.
  • Dyfarniadau a mentrau arbennig gyda phenderfyniadau a wnaed gan baneli a ddirprwyir gan y Bwrdd.

Gallwch ddod o hyd i  gofnodion a'r penderfyniadau hyn o'r flwyddyn ddiwethaf isod.

(Gellir gofyn am benderfyniadau hŷn drwy ryddid gwybodaeth, drwy e-bostio foi@heritagefund.org.uk.)