Welcome

Prosiectau llwyddiannus rydym wedi'u hariannu

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

David Lemm's workshop at Tollcross Primary, 2015

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Dewiswch eich grant

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Roundhay Park, Leeds

How to apply

Our application process is competitive and we cannot fund every good quality application that we receive.

Family volunteers caring for trees in the Native Tree Trail

Run your project

Whatever stage you are at, we are here to help along the way.

Children playing at Auckland Castle

Promote your project

Getting people to talk about your project is a great way of letting people know what you are doing with your grant. It also shows everyone how National Lottery players' money is being used.

Holwch yr arbenigwyr

Participants attending a workshop

A oes gennych gwestiwn?

Mae llawer o arbenigwyr wrth law a all helpu i ateb eich cwestiynau

Tom Emery, Patricia Roberts and Matt Bateman, volunteers at Burslem Park

Darllenwch y trafodaethau diweddaraf

Rhannwch wybodaeth, dysgu, a thrafodwch faterion sy'n ymwneud â'ch prosiect.