Croeso

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Child looks at exhibition
Dewiswch eich grant

Sut i gael arian ar gyfer eich syniad neu brosiect

Dewiswch eich grant

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.

Outfits on exhibition
Hyrwyddo eich prosiect

Hyrwyddo eich prosiect

Mae cael pobl i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o roi gwybod i bobl beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

A wheelchair user gives directions at heritage attraction
Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

Mae ein proses ymgeisio yn gystadleuol a ni allwn ariannu pob cais da y byddwn yn eu derbyn.

Three people looking after nature
Cynnal eich prosiect

Cynnal eich prosiect

Pa gam bynnag yr ydych, rydym yma i helpu ar hyd y ffordd.

Ein mentrau presennol

The front of Bristol Beacon is shown with a cafe and seating outside

Magu hyder a sgiliau digidol ar draws y sector

Bristol Beacon reopens after five-year transformational project
Four-wheel-drive ‘Tramper’ scheme, launching at Parc Cefn Onn in 2023

Helpu i greu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld

'I mewn i'r ardd a thu hwnt' – gwella mynediad ymwelwyr i Barc Cefn Onn