Bemptom Cliffs

Tirweddau, parciau a natur

Tirweddau, parciau a natur

Natur yw ein ffurf hynaf o dreftadaeth. Mae edrych ar ôl natur a helpu pobl i ddeall ei bwysigrwydd yn bwysicach nag erioed.

Mae'r angen i gynorthwyo adferiad natur yn fater o frys. Dyna pam mae ariannu tirweddau a natur yn un o'n blaenoriaethau ariannu strategol allweddol tan 2024.

Rydym yn disgwyl i'r holl brosiectau rydym yn eu cefnogi i wneud eu gorau i:

 • lleihau colled natur
 • cynnal harddwch ac ansawdd ein tirweddau trefol a gwledig
 • helpu pobl i ailgysylltu â bywyd gwyllt

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros natur

Hyd yn oed os nad yw eich prosiect yn canolbwyntio ar dirweddau neu natur yn unig, rydym bellach yn disgwyl i bob prosiect wella eu cynaliadwyedd amgylcheddol ac yn arbennig i greu manteision cadarnhaol i fyd natur.

Gallai hyn gynnwys:

 • creu clwydi ystlumod newydd neu flychau nythu
 • cynnwys toeau gwyrdd ac arwynebau caled athraidd
 • darparu pyllau a sgymru ar gyfer draeniad naturiol
 • creu ardaloedd blodau gwyllt yn hytrach na glaswellt wedi'i gau'n agos
 • cynyddu plannu coed a gwrychoedd brodorol
 • defnyddio planhigion brodorol a gwenyn-gyfeillgar
 • ddim yn defnyddio mawn

Yr hyn yr ydym wedi'i ariannu hyd yma

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi £1.6biliwn mewn tirweddau a natur, gan gynnwys mwy na £950m mewn parciau cyhoeddus a mynwentydd.

Mae hyn yn cynnwys:

 • adfywio dros 900 o barciau cyhoeddus a mynwentydd hanesyddol
 • creu a gwella cynefinoedd pwysig fel perllannau a mawnogydd
 • helpu pobl i ddeall a gwerthfawrogi ein moroedd
 • hyrwyddo gwirfoddoli gwyrdd, dysgu a gwyddoniaeth dinasyddion
 • helpu rhywogaethau sydd dan fygythiad i ffynnu eto
 • helpu pobl i ddefnyddio tirweddau a natur i ddysgu, ffynnu ac aros yn iach

Dewch i wybod mwy am yr hyn rydym yn ei ariannu:

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Nick volunteers at the HLF-funded project Field to Fork
Nick volunteers at the HLF-funded project Field to Fork

Story

Changing lives: how volunteering helped Nick find purpose again

After being diagnosed with a serious chronic illness, Nick struggled to put his 20 years of experience in agriculture to use. Tatton Park Farm’s Field to Fork project has allowed him to share his skills.

Publication

What have we done for nature?

Our researchers analysed grant award data from 1994 to March 2017. They also interviewed 20 key stakeholders from across the UK who have an interest in landscapes and nature. The aim of this research was to explore the strategic impact that HLF investment has had on landscapes and nature. It will

Publication

State of UK Public Parks 2016

Our latest State of UK Public Parks 2016 report updates the previous study undertaken in 2014. What does the research show? This second State of the UK Public Parks report shows that there is a growing deficit between the rising use of parks and the declining resources that are available to manage