Ariannu

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol rydych chi'n ei werthfawrogi ac eisiau ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.

Ymgeisio i ni am y tro cyntaf?

Darganfyddwch sut rydym yn cefnogi treftadaeth y DU ac a yw eich syniad prosiect yn addas.

Ein rhaglenni ariannu

Ein gweledigaeth yw i dreftadaeth gael ei gwerthfawrogi, gofalu amdani a'i chynnal i bawb, nawr ac yn y dyfodol. Gallwn ariannu prosiectau treftadaeth o £10,000 hyd at £10 miliwn. 

4 mae'r rhaglen(au) yn bodloni'ch meini prawf.
Faint o arian ydych chi'n ymgeisio amdano?
Lle mae'r prosiect wedi'i leoli?

Ariannu

Adnoddau pellach