Ymgeisio am gyllid

Rydym yn darparu gwahanol lefelau o gyllid i dreftadaeth o bob maint. Mae ein grantiau'n amrywio o £3,000 hyd at filiynau o bunnoedd.

Porwch drwy ein gwahanol raglenni ariannu a phenderfynwch pa un a allai fod yn iawn i chi

 

 

 

 

 

 

Sicrhewch eich bod hefyd yn edrych ar yr hyn rydym yn ei ariannu a pha ganlyniadau rydym yn disgwyl i'n prosiectau eu cyflawni.

 

Grant ranges
Regions / Nations
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Programme

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - Cymru

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn gynllun grant cyfalaf a fwriedir i alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a gwella natur. Diweddarwyd y canllawiau ym mis Ionawr 2021.
Coetiroedd Cymunedol

Programme

Coetiroedd Cymunedol - Cymru

Cynllun grant cyfalaf yw Coetiroedd Cymunedol a fwriedir i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd yng Nghymru