Cyllid

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo sector treftadaeth eithriadol y DU i addasu drwy'r cyfnod anoddaf yma a ffynnu unwaith eto.

Ni yw cyllidwr grant pwrpasol mwyaf ar gyfer treftadaeth y DU. Ers 1994, rydym wedi dyfarnu mwy na £8biliwn i fwy na 44,000 o brosiectau ledled y DU.

Gyda'n gilydd gallwn ddangos y rôl hollbwysig y gall treftadaeth ei chwarae i helpu pobl, cymunedau a lleoedd drwy'r argyfwng yma.

Ein rhaglenni

Ein rhaglenni ariannu

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 2021-22

Grantiau o £3,000 hyd at £5miliwn

Mae ailddechrau ariannu prosiectau yn nodi dychweliad i'n busnes craidd, ond nid yw'n dychwelyd i 'fusnes fel arfer'.

 • Rydym yn blaenoriaethu chwe chanlyniad ar gyfer prosiectau treftadaeth i ymateb i gyd-destun COVID-19: sgiliau a swyddi, cynhwysiant, gwydnwch sefydliadol, lleoedd gwell, yr economi a llesiant.
 • Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect ddangos ei fod yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol hirdymor a'u cynnwys yn eu cynlluniau.
 • Nid oes rhaid i brosiectau fodloni'r holl ganlyniadau blaenoriaeth.
 • Mae proses ariannu Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - cymhwyso, dyfarnu a monitro - yn aros yr un fath.

Cyllid i sefydliadau yng Nghymru

Grantiau o £50,000 i £500,000

Cronfa Rhwydweithiau Natur

Cynllun grant cyfalaf i gryfhau gwydnwch rhwydwaith Cymru o dir gwarchodedig a safleoedd morol. Rydym yn dosbarthu'r gronfa hon mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 • ceisiadau ar agor o 12 Ebrill 2021
 • ceisiadau ar gyfer £50,000–£100,000 yn cau ar 24 Mai 2021
 • Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer £100,000–£500,000 erbyn 30 Ebrill 2021

 

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cynllun grant cyfalaf i alluogi cymunedau yng Nghymru i gaffael, adfer a gwella natur. Rydym yn dosbarthu'r gronfa hon mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 • cronfa £2.3m
 • grantiau o £10,000 i £250,000
 • ceisiadau ar agor hyd nes y clywir yn wahanol neu hyd nes y bydd yr holl arian grant wedi'i ddyrannu

 

Coetiroedd Cymunedol

Cynllun grant cyfalaf ar gyfer prosiectau i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd cymunedol yng Nghymru. Rydym yn dosbarthu'r gronfa hon mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

 • cronfa £2.1m
 • grantiau o £10,000 i £250,000
 • ar agor nawr ar gyfer ymholiadau a cheisiadau

Rhaglenni sydd wedi cau

Nid yw'r rhaglenni grant hyn yn derbyn ceisiadau mwyach, ond efallai y byddwch am weld y canllawiau er gwybodaeth.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...