Ariannu

Nodiadau i ymgeiswyr

Rydym wedi cyhoeddi’r cynllun cyflwyno tair blynedd cyntaf ar gyfer ein strategaeth 10 mlynedd newydd, Treftadaeth 2033. Mae'n cynnwys manylion am ein cyllidebau a'n blaenoriaethau, a newidiadau sydd ar ddod i Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. 

Mae ceisiadau am Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol rhwng £3,000 a £250,000 a grantiau rownd ddatblygu dros £250,000 o dan ein Fframwaith Ariannu Strategol ar gau ar hyn o bryd. (Nid yw Mynegiadau o Ddiddordeb a cheisiadau'r rownd gyflwyno wedi’u heffeithio)

O fis Ionawr 2024, byddwn yn ailagor ceisiadau am grantiau rhwng £10,000 a £10m o dan Treftadaeth 2033, gydag arweiniad a ffurflenni cais newydd.

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac eisiau ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Rydym yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau treftadaeth o £3,000 hyd at filiynau o bunnoedd.

 

Porwch drwy ein gwahanol raglenni ariannu a phenderfynwch pa un a allai fod yn iawn i chi.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 programme(s) meet your criteria.
How much funding are you applying for?
Where is the project located?
Person yn tacluso coeden flodeuog wen
Credyd: Kevin Fern Photoraphy

Programme

Cyllid gwydnwch ac adferiad treftadaeth

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi treftadaeth y DU i addasu a ffynnu, a gwneud sefydliadau treftadaeth yn fwy gwydn trwy ein Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.
Grŵp o blant yn eistedd i lawr o flaen rhes neu goed, yn gwrando ar rywun yn rhoi sgwrs

Programme

Grant Buddsoddi mewn Coetir (TWIG)

Cynllun grant gyda'r bwriad o greu, adfer a gwella coetiroedd yng Nghymru, fel rhan o fenter Coedwigoedd Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Ariannu