Cwcis

Fel llawer o wefannau, yn ogystal â'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni, mae'r Wefan hon yn casglu gwybodaeth a data yn awtomatig drwy ddefnyddio cwcis.

Fel llawer o wefannau, yn ogystal â'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni, mae'r Wefan hon yn casglu gwybodaeth a data yn awtomatig drwy ddefnyddio cwcis. 

Ffeiliau testun bach yw cwcis y gall y Wefan eu defnyddio i adnabod defnyddwyr eildro a'n galluogi i arsylwi ymddygiad a chasglu data cyfanredol er mwyn gwella'r Wefan i chi. Er enghraifft, bydd cwcis yn dweud wrthym a wnaethoch chi ddefnyddio'r Wefan gyda sain neu gyda thestun ar eich ymweliad diwethaf.

Gyda'ch caniatâd, rydym yn defnyddio Dadansoddeg Gyffredinol ar ein Gwefan. Mae hyn yn golygu ein bod yn defnyddio cwcis i gyfrif nifer yr ymwelwyr unigryw a dychwelyd i'n Gwefan yn ogystal â data arall i'n helpu i fonitro a gwella'r defnydd o'r Wefan.

Mae'r Wefan yn cynnal dolenni i wahanol sianeli cyfryngau cymdeithasol ac yn cynnig opsiynau i 'rannu' gwybodaeth. Wrth ddewis dolen ac optio i mewn i wasanaeth o'r fath, efallai y byddwch yn cael cwci. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd parti ac nid ydym yn rheoli'r gwaith o ledaenu'r cwcis hyn. Edrychwch ar wefan berthnasol y trydydd parti i gael rhagor o wybodaeth.

Optio allan

Efallai y bydd rhai o'n cwmnïau cysylltiedig eu hunain yn defnyddio cwcis ar eu gwefannau eu hunain. Nid oes gennym fynediad at y cwcis hyn na'u rheoli pe bai hyn yn digwydd.

Os nad ydych am dderbyn cwcis gennym ni neu unrhyw wefan arall, gallwch optio allan gan ddefnyddio ein baner cwcis neu gallwch ddiffodd cwcis ar eich porwr gwe: dilynwch gyfarwyddiadau darparwr eich porwr er mwyn gwneud hynny. Yn anffodus, ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw gamweithredu ar eich dyfais na'r porwr gwe sydd wedi'i osod o ganlyniad i unrhyw ymgais i ddiffodd cwcis.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi'u gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i wefan aboutcookies neu wefan allaboutcookies.

Sut ydw i'n newid fy gosodiadau cwcis?

Bydd y wefan yn cofio eich dewis chi am 100 diwrnod. Os ydych yn dymuno adolygu eich penderfyniad ymlaen llaw, bydd angen i chi glirio storfa eich porwr a fydd yn adweithio baner y cwci.

Cwcis ar y safle

Baner cwci

Rydym yn gosod cwcis hanfodol fel y gallwn gyflwyno ein baner cwcis beta i chi, ac i gofnodi eich dewisiadau caniatâd.

 • cookie-agreed
 • cookie-agreed-version

Hotjar

Mae ein gwefan yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n adnabod ymwelydd.

 • _hjid
 • _hjIncludedInPageviewSample
 • _hjAbsoluteSessionInProgress
 • _hjTLDTest

Dysgwch fwy ar dudalen breifatrwydd Hotjar.

Dadansoddeg Gyffredinol

Rydym yn defnyddio Dadansoddeg Gyffredinol i gasglu gwybodaeth ddienw am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn llunio adroddiadau ar wybodaeth fel nifer yr ymwelwyr â'r Safle, o ble y maent yn dod a'r hyn y maent yn clicio arno, i'n helpu i wella'r Wefan.

 • _ga
 • _ga_15XCC4P0T3
 • _gat
 • _gat_UA-132986354-1
 • _gid

Dysgwch fwy ar dudalen breifatrwydd Google Analytics.

YouTube

Defnyddir cwcis gan YouTube i gynnal cywirdeb ystadegau fideo a'n helpu i wella profiad y safle. Dim ond ar unrhyw dudalennau sy'n cynnwys fideos YouTube wedi'u gwreiddio y bydd y rhain i'w gweld.

 • __Secure-3PAPISID
 • __Secure-3PSID
 • SID
 • SAPISID
 • APISID
 • SSID
 • __Secure-3PSIDCC
 • HSID
 • NID

Dysgwch fwy ar dudalen preifatrwydd YouTube.