Gwneud cais am gyllid neu reoli eich prosiect treftadaeth

Gwneud cais am gyllid neu reoli eich prosiect treftadaeth

Defnyddiwch y gwasanaeth newydd, Gael Cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth, i: 

  • gwneud cais am grant rhwng £3,000 a £250,000   
  • cyflwyno Ymholiad Prosiect ar gyfer syniad prosiect rhwng £10,000 a £250,000  
  • cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer ceisiadau dros £250,000  
  • rheoli prosiect ar y gwasanaeth newydd 

Ewch i'r hen borth ymgeisio i:

  • rheoli prosiect nad yw wedi symud i'r gwasanaeth newydd eto 
  • adolygu gwybodaeth o geisiadau blaenorol a phrosiectau wedi'u cwblhau

 

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 15 Hydref 2021.