Gwneud cais neu reoli prosiect treftadaeth


Gallwch wneud cais am gyllid neu ei reoli drwy'r porth ymgeisio neu ein gwasanaeth newydd o'r enw Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth.

Bydd Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth yn disodli'r porth ymgeisio yn y pen draw, ond am y tro, mae'r gwasanaeth newydd wedi'i gyfyngu i rai ymgeiswyr.


Os ydych am:

  • rheoli prosiect sydd eisoes â chyllid
  • gwneud cais am grant newydd yng Nghymru a Lloegr

Os ydych am:

  • gwneud cais am grant o rhwng £3,000 a £5 miliwn yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon
  • submit a Project Enquiry for a project idea in Scotland or Northern Ireland
  • cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer grantiau dros £250,000 unrhyw le yn y DU

Ein blaenoriaethau ariannu yn 2021 i 2022

  • Rydym yn blaenoriaethu chwe chanlyniad yn 2021-22 ar gyfer prosiectau treftadaeth i ymateb i gyd-destun COVID-19: sgiliau a swyddi, cynhwysiant, gwydnwch sefydliadol, lleoedd gwell, yr economi a llesiant.
  • Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect ddangos ei fod yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol hirdymor a'u cynnwys yn eu cynlluniau.
  • Nid oes rhaid i brosiectau fodloni'r holl ganlyniadau blaenoriaeth.

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 22 Ebrill 2021.