Mynediad i'r Porth Ymgeisio

Mae ailddechrau ariannu prosiectau yn nodi dychweliad i'n busnes craidd, ond nid yw'n dychwelyd i 'fusnes fel arfer'.
 • Rydym yn blaenoriaethu chwe chanlyniad yn 2021-22 ar gyfer prosiectau treftadaeth i ymateb i gyd-destun COVID-19: sgiliau a swyddi, cynhwysiant, gwydnwch sefydliadol, lleoedd gwell, yr economi a llesiant.
 • Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect ddangos ei fod yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol hirdymor a'u cynnwys yn eu cynlluniau.
 • Nid oes rhaid i brosiectau fodloni'r holl ganlyniadau blaenoriaeth.
 • Mae proses ariannu Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol - cymhwyso, dyfarnu a monitro - yn aros yr un fath.

Gallwch gael mynediad i'n porth ymgeisio at:

 • rheoli grantiau presennol
 • cyflwyno ymholiad ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • sefydlu eich cyfrif talu ar gyfer grantiau'r Gronfa Adfer Diwylliant ar gyfer Treftadaeth
 • ymgeisio am:
  • Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol
  • Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
  • Coetiroedd Cymunedol 

This page was last updated on 17 February 2021.