Gwneud cais am gyllid neu reoli eich prosiect treftadaeth


Mae ein gwasanaeth newydd, Cael cyllid ar gyfer prosiect treftadaeth bellach wedi disodli'r porth ymgeisio ar gyfer pob cais newydd.


Os ydych yn:

  • gwneud cais am grant rhwng £3,000 a £250,000
  • cyflwyno Ymholiad Prosiect ar gyfer syniad prosiect rhwng £10,000 a £250,000
  • cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer ceisiadau sy'n fwy na £250,000

I reoli prosiect sydd wedi’i ariannu:


Ein blaenoriaethau ariannu yn 2021 i 2022

  • Byddwn ond yn ariannu prosiectau sy'n canolbwyntio'n glir ar dreftadaeth – gall hyn fod yn dreftadaeth genedlaethol, ranbarthol neu leol y DU
  • Rydym yn blaenoriaethu chwe chanlyniad yn 2021-22 ar gyfer prosiectau treftadaeth i ymateb i gyd-destun COVID-19: sgiliau a swyddi, cynhwysiant, gwydnwch sefydliadol, lleoedd gwell, yr economi a llesiant.
  • Rydym hefyd yn disgwyl i bob prosiect ddangos ei fod yn cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol hirdymor a'u cynnwys yn eu cynlluniau.
  • Nid oes rhaid i brosiectau fodloni'r holl ganlyniadau blaenoriaeth.

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 29 Mehefin 2021.