Swyddfa’r wasg

Swyddfa’r wasg

Pwy ydym ni

Ni yw ariannwr treftadaeth mwyaf y DU, ac rydym yn gweithredu ym mhob rhan o'r DU gan gynnwys y gwledydd datganoledig a rhanbarthau yn Lloegr. Mae ein timau ledled y DU yn cael eu llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr a thîm gweithredol o wneuthurwyr penderfyniadau – dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Gweithredol Eilish McGuinness.

Mae'r ymddiriedolwyr yn arwain ein datblygiad strategol, a amlinellir yn ein Fframwaith Ariannu Strategol – cynllun rydym wedi'i sefydlu ar gyfer buddsoddiad y Loteri Genedlaethol tan 2024. Mewn ymateb i'r pandemig, rydym wedi ailffocysu ein blaenoriaethau ariannu ar gyfer 2022–2023.

Ar gyfer ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r wasg, gweler ein cysylltiadau perthnasol isod.


Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / defnyddwyr / masnach / arbenigol 

Shiona Mackay, Pennaeth y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Interim), ffôn: 07926 120537, e-bost: Shiona.Mackay@heritagefund.org.uk

Hannah Dolby, Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ffôn: 07511 216812, e-bost: Hannah.Dolby@heritagefund.org.uk

Rebecca Harris, Media and Public Relations Manager, tel: 07514 989903, email: Rebecca.Harris@heritagefund.org.uk


Ar gyfer ymholiadau rhanbarthol a gwledydd

Cymru

Iwan Rhys Roberts
Ffôn: 07547 408191
E-bost: Iwan.Rhys.Roberts@heritagefund.org.uk

Rhif ffôn symudol y tu allan i oriau gwaith: 07517 907600


Darganfod mwy

Archwiliwch ein hymrwymiad i achosion da, straeon ysbrydoledig o'r sector treftadaeth a sut mae ein cyllid wedi helpu i greu newid cadarnhaol a pharhaol i dreftadaeth, pobl a chymunedau.