First Flag of the Cenotaph Uncovering the Significance of the Royal Docks First Flag of the Cenotaph Uncovering the Significance of the Royal Docks

Cysylltiadau'r wasg

Cysylltiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / cwsmer / masnach / arbenigwr

Simon Oliver, Pennaeth Cyfryngau, Cynnwys a Chynllunio Cenedlaethol
Ffôn: 020 7591 6032
E-bost: Simon.Oliver@hlf.org.uk

Natasha Ley, Uwch-reolwr y Cyfryngau a Chysylltiadau Llywodraeth
Ffôn: 020 7591 6143
E-bost: NatashaL@hlf.org.uk

Rhianon Davies, Uwch-reolwr y Cyfryngau
Ffôn: 0207 591 6036
E-bost: Rhianon.Davies@hlf.org.uk

Jamie Singleton
Ffôn: 0207 591 6056
E-bost: Jamie.Singleton@hlf.org.uk

Ar gyfer ymholiadau rhanbarthol a gwledydd y DU

Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban

Jon Williams
Ffôn: 020 7591 6035
E-bost: jonw@hlf.org.uk

Gogledd Orllewin, De Ddwyrain, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Swydd Efrog a’r Humber

Ffôn symudol y tu allan i oriau gwaith: 07973 613 820

More like this...

Cysylltwch â ni

Cronfa Dreftadaeth y Loteri 7 Holbein Place, Llundain SW1W 8NR Sut i ddod o hyd i’n prif swyddfa Cyfarwyddiadau a mynediad Ffôn: 020 7591 6000 Facs: 020 7591 6001 Ffôn testun: 020 7591 6255 Ymholiadau grant Drwy ein Cymuned Ar-lein Mae ein Cymuned Ar-lein yn fforwm cyfeillgar i chi rannu gwybodaeth,

Cynnal Prosiect

Llongyfarchiadau ar dderbyn grant neu am basio’r rownd gyntaf! Bydd eich prosiect yn dechrau o ddifri nawr, neu byddwch yn datblygu eich cynlluniau ymhellach. Ni waeth pa gyfnod rydych chi ynddo, rydyn ni yma i'ch helpu ar hyd y daith.