Swyddfa’r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / defnyddwyr / masnach / arbenigol 

Shiona Mackay, Pennaeth y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Interim), ffôn: 07926 120537, e-bost: Shiona.Mackay@heritagefund.org.uk

Sophie Lawrenson, Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus (Cyfnod Mamolaeth), ffôn: 07514 642163, e-bost: Sophie.Lawrenson@heritagefund.org.uk

Hannah Dolby, Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ffôn: 07511 216812, e-bost: Hannah.Dolby@heritagefund.org.uk

Ar gyfer ymholiadau rhanbarthol a gwledydd

Cymru

Iwan Rhys Roberts
Ffôn: 07547 408191
E-bost: Iwan.Rhys.Roberts@heritagefund.org.uk

Rhif ffôn symudol y tu allan i oriau gwaith: 07511 216812