First Flag of the Cenotaph Uncovering the Significance of the Royal Docks

Cysylltiadau'r wasg

Cysylltiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / cwsmer / masnach / arbenigwr

Simon Oliver, Pennaeth Cyfryngau, Cynnwys a Chynllunio Cenedlaethol
Ffôn: 020 7591 6032
E-bost: Simon.Oliver@hlf.org.uk

Natasha Ley, Uwch-reolwr y Cyfryngau a Chysylltiadau Llywodraeth
Ffôn: 020 7591 6143
E-bost: NatashaL@hlf.org.uk

Rhianon Davies, Uwch-reolwr y Cyfryngau
Ffôn: 0207 591 6036
E-bost: Rhianon.Davies@hlf.org.uk

Jamie Singleton
Ffôn: 0207 591 6056
E-bost: Jamie.Singleton@hlf.org.uk

Ar gyfer ymholiadau rhanbarthol a gwledydd y DU

Cymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban

Jon Williams
Ffôn: 020 7591 6035
E-bost: jonw@hlf.org.uk

Gogledd Orllewin, De Ddwyrain, Gorllewin Canolbarth Lloegr a Swydd Efrog a’r Humber

Ffôn symudol y tu allan i oriau gwaith: 07973 613 820

More like this...

Cysylltwch â ni

A oes gennych gwestiwn am ein cyllid? E-bost: enquire@hlf.org.uk Ffôn: 020 7591 6042 / 6044 (9.00am–5.00pm Llun i Gwener) Siaradwch â’ch swyddfa leol Llundain & De Lloegr Canolbarth & Dwyrain Lloegr Gogledd Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Manylion ein prif swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Cyngor ar sut i hyrwyddo eich prosiect

Mae cael y cyfryngau i siarad am eich prosiect yn ffordd wych o adael i bobl wybod beth rydych yn ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

Cynnal Prosiect

Llongyfarchiadau ar dderbyn grant neu am basio’r rownd gyntaf! Bydd eich prosiect yn dechrau o ddifri nawr, neu byddwch yn datblygu eich cynlluniau ymhellach. Ni waeth pa gyfnod rydych chi ynddo, rydyn ni yma i'ch helpu ar hyd y daith.