Swyddfa’r wasg

Swyddfa’r wasg

Pwy ydym ni

Ni yw ariannwr treftadaeth mwyaf y DU, ac rydym yn gweithredu ym mhob rhan o'r DU gan gynnwys y gwledydd datganoledig a rhanbarthau yn Lloegr. Mae ein timau ledled y DU yn cael eu llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr a thîm gweithredol o wneuthurwyr penderfyniadau – dan gadeiryddiaeth y Prif Swyddog Gweithredol Eilish McGuinness.

Mae'r ymddiriedolwyr yn arwain ein datblygiad strategol, a amlinellir yn ein Fframwaith Ariannu Strategol – cynllun rydym wedi'i sefydlu ar gyfer buddsoddiad y Loteri Genedlaethol tan 2024.

Ar gyfer ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r wasg, gweler ein cysylltiadau perthnasol isod.


Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / defnyddwyr / masnach / arbenigol 

Shiona Mackay, Pennaeth y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ffôn: 07926 120537, e-bost: Shiona.Mackay@heritagefund.org.uk

Hannah Dolby, Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ffôn: 07511 216812, e-bost: Hannah.Dolby@heritagefund.org.uk

Claire Monaghan, Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ffôn: 07759 704078, e-bost: Claire.Monaghan@heritagefund.org.uk

Rhianon Davies, Rheolwr Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, ffôn: 07935 664179, e-bost: Rhianon.Davies@heritagefund.org.uk

 


Ar gyfer ymholiadau rhanbarthol a gwledydd

Cymru

E-bost: Cymru@heritagefund.org.uk

Rhif ffôn symudol y tu allan i oriau gwaith: 07935 664 179


Darganfod mwy

Archwiliwch ein hymrwymiad i achosion da, straeon ysbrydoledig o'r sector treftadaeth a sut mae ein cyllid wedi helpu i greu newid cadarnhaol a pharhaol i dreftadaeth, pobl a chymunedau.