Prosiectau rydym wedi'u hariannu

 

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac eisiau ei drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol. Archwiliwch rai o'r prosiectau ysbrydoledig rydym wedi'u hariannu a fydd efallai yn help i chi lywio eich cais eich hun.

Gallwch chwilio yn ôl lleoliad a math o dreftadaeth i:

  • ddarganfod ehangder y dreftadaeth rydym yn ei hariannu
  • dod o hyd i brosiectau tebyg i'ch syniad eich cais eich hun
  • gweld yr hyn rydym wedi'i ariannu yn eich ardal chi

 

Mae'n bosibl na fydd pob enghraifft prosiect y dewch o hyd iddyn nhw ar gael yn Gymraeg ar ein gwefan. Mae hynny oherwydd gellir dod o hyd i brosiectau mewn ardaloedd a gwledydd eraill y DU wrth i chwilio.