Dathlu 100 mlynedd o dreftadaeth chwaraeon Port Talbot

Dathlu 100 mlynedd o dreftadaeth chwaraeon Port Talbot

Two people standing in front of an exhibition for 100 years of the Port Talbot Harriers
100 mlynedd o Port Talbot Harriers

Heritage Grants

Port Talbot, South Wales
Port Talbot Harriers and Athletics Club
£9200
Mae clwb rhedeg ac aml-chwaraeon Port Talbot Harriers yn Ne Cymru wedi derbyn grant o £9,200, i ddathlu ei ganmlwyddiant.

Mae'r clwb wedi defnyddio'r arian i gyhoeddi llyfr – '100 mlynedd o Harriers Port Talbot 1921–2021', gan lywydd y clwb, John Davies. Maent hefyd wedi bod yn bwriadu sefydlu archif ar-lein o ddelweddau o'r 1920au hyd heddiw.

Old photograph of the Port Talbot Harriers team
Hen ffotograff o dîm Port Talbot Harriers


Sefydlwyd Port Talbot Harriers yn 1921, roedd ei aelodau cynnar yn cynnwys y rhedwr pellter hir Ike O'Brien. Cynrychiolodd dîm Athletau YMCA Prydain ym Mhencampwriaethau'r Byd YMCA 1930 yn Copenhagen, a Phrydain yn Olympiad Gweithwyr 1932 yn Fienna.

Ym mis Chwefror 1961, ennillodd Jim O'Brien – mab Ike O'Brien – Bencampwriaeth TrawsGwlad Cymru ym Mlaendulais.

“Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsom gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol"

Bernard Henderson, Cadeirydd Port Talbot Harriers.

Dywedodd Bernard Henderson, Cadeirydd Port Talbot Harriers: "Rydym yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gawsom gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Fe'n galluogodd i brynu offer priodol a derbyn cefnogaeth broffesiynol ar gyfer creu a dylunio gwefannau'r archif ar-lein.

"Rydym wedi bwriadu ei wneud yn wefan nad yw'n sefydlog ond yn un a fydd yn parhau i dyfu a chofnodi gweithgarwch i'r dyfodol."

Os cewch eich ysbrydoli gan y prosiect yma, dysgwch fwy am ein cynnig Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol rhwng £3,000 a £10,000.