Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Person yn defnyddio dril mewn gweithdy iard gychod
Hyfforddai yng ngweithdy cychod treftadaeth Blyth Tall Ship
Mae ein cyllid yn dathlu'r adeiladau, trafnidiaeth a thechnoleg arloesol a helpodd i lunio'r byd modern.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £610m i fwy na 1,500 o brosiectau diwydiannol, morol a thrafnidiaeth ledled y DU.

Rydym am helpu mwy o bobl i gadw a diogelu eu treftadaeth ddiwydiannol leol. Gall ein cyllid helpu i drosglwyddo'r sgiliau i genedlaethau iau i ofalu amdanyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

 • gwasg argraffu
 • peiriannau pwmpio
 • melinau gwynt
 • llongau hanesyddol
 • locomotifau
 • tirweddau naturiol a drawsffurfiwyd gan ddiwydiant

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

 • dadorchuddio a chofnodi atgofion pobl o'n gorffennol diwydiannol
 • rhoi pwrpas newydd i safle segur
 • adfer a chynnal peiriannau gweithredu
 • yn datgelu hanes diwydiant yn eich ardal chi
 • archwilio rhwydwaith o gamlesi’r genedl
 • darparu cyfleusterau i ymwelwyr ac adnoddau dysgu wedi'u staffio
 • helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd a gofalu am eu treftadaeth

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian

cwrt Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis, gogledd Cymru, gydag adeiladau ffatri cerrig o amgylch iard gydag offer diwydiannol ar gyfer prosesu llechi, gyda'r mwynglawdd llechi i'w weld yn y cefndir
Amgueddfa Lechi Cymru a agorwyd yn wreiddiol ym 1972. Llun: Aled Llywelyn.

Projects

Datgelu etifeddiaeth Llechi Cymru yn Amgueddfa Lechi Cymru

Bydd yr amgueddfa, a agorodd yn wreiddiol yn 1972, yn cael ei thrawsnewid yn atyniad o safon fyd-eang i ymwelwyr wrth galon Tirwedd Llechi Cymru yng ngogledd-orllewin Cymru.

Ted at his shop in Forest Gate
Ted at Etty & Tyler motor and cycle repair shop in Forest Gate.

Projects

Full Cycle: a history of cycling in Forest Gate

This project will look at the cycling history of Forest Gate in Newham – an important cycling epicentre in the late 19th century close to Epping Forest.