HMS Caroline during the First World War

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Mae ein cyllid yn dathlu'r adeiladau, trafnidiaeth a thechnoleg arloesol a helpodd i lunio'r byd modern.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi buddsoddi mwy na £520miliwn mewn miloedd o brosiectau treftadaeth ddiwydiannol ledled y DU.

Rydym am helpu mwy o bobl i gadw a diogelu eu treftadaeth ddiwydiannol leol. Gall ein cyllid helpu i drosglwyddo'r sgiliau i genedlaethau iau i ofalu amdanyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

 • gwasg argraffu
 • peiriannau pwmpio
 • melinau gwynt
 • llongau hanesyddol
 • locomotifau
 • tirweddau naturiol a drawsffurfiwyd gan ddiwydiant

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

 • dadorchuddio a chofnodi atgofion pobl o'n gorffennol diwydiannol
 • rhoi pwrpas newydd i safle segur
 • adfer a chynnal peiriannau gweithredu
 • yn datgelu hanes diwydiant yn eich ardal chi
 • archwilio rhwydwaith o gamlesi’r genedl
 • darparu cyfleusterau i ymwelwyr ac adnoddau dysgu wedi'u staffio
 • helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd a gofalu am eu treftadaeth

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian

Richard Bellamy, Pennaeth CDL yng Nghyrmu
Richard Bellamy, Pennaeth CDL yng Nghyrmu Patrick Olner

Blog

Diving in to heritage at Pontypridd Lido

Last week the much-loved Pontypridd Lido re-opened after almost a quarter of a century. Our new Head of HLF Wales, Richard Bellamy, explains why its story is so important to him.

Story

Unmissable openings this autumn

Wherever you live - or whatever you enjoy doing - this autumn sees an exciting array of National Lottery-funded attractions opening across the country.