HMS Caroline during the First World War

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth

Mae ein cyllid yn dathlu'r adeiladau, trafnidiaeth a thechnoleg arloesol a helpodd i lunio'r byd modern.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu bron i £590m i fwy na 1,400 o brosiectau diwydiannol, morol a thrafnidiaeth ledled y DU.

Rydym am helpu mwy o bobl i gadw a diogelu eu treftadaeth ddiwydiannol leol. Gall ein cyllid helpu i drosglwyddo'r sgiliau i genedlaethau iau i ofalu amdanyn nhw.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae’r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn cynnwys:

 • gwasg argraffu
 • peiriannau pwmpio
 • melinau gwynt
 • llongau hanesyddol
 • locomotifau
 • tirweddau naturiol a drawsffurfiwyd gan ddiwydiant

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

 • dadorchuddio a chofnodi atgofion pobl o'n gorffennol diwydiannol
 • rhoi pwrpas newydd i safle segur
 • adfer a chynnal peiriannau gweithredu
 • yn datgelu hanes diwydiant yn eich ardal chi
 • archwilio rhwydwaith o gamlesi’r genedl
 • darparu cyfleusterau i ymwelwyr ac adnoddau dysgu wedi'u staffio
 • helpu pobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd a gofalu am eu treftadaeth

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian

The Steam Tug Kerne

Straeon

Full steam ahead for Merseyside ship following emergency grant

Built in 1913, Steam Tug Kerne served as a Royal Navy ship in the First World War and is the only remaining operational steam tug of her type in the UK. But the sudden hit of coronavirus (COVID-19) meant the Kerne’s days on the water were numbered. Since her retirement as a working vessel, this coal
Family gathered on the platform at Whitehead Railway station watching a locomotive approach

Projects

RPSI 2020

Thanks to National Lottery funding and the support of their dedicated volunteers, the Railway Preservation Society for Ireland (RPSI) have been able to preserve and bring the story of Ireland’s railways to life.