Newport, Belle Vue Park hero image

Cymru

Cymru

Boed eich bod yn rhannu stori Dylan Thomas, helpu pobl i gerdded yn ôl troed glowyr y gorffennol ym Mlaenafon, neu'n monitor gweilch prin yng Nghwm Dyfi, mae prosiectau treftadaeth yn gwneud gwahaniaeth o bwys i bobl a chymunedau drwy Gymru benbaladr.
  • Stephen Barlow yw Pennaeth Ymgysylltu Cymru. 
  • Julie Hughes yw Pennaeth Buddsoddi Cymru.
  • Emma Stagg yw Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru. 

Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawu galwadau ffôn, negeseuon e-bost a llythyrau yn Gymraeg a Saesneg. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cydymffurfio â’n Cynllun Iaith Gymraeg presennol.

E-bost: walescontact@heritagefund.org.uk
Rhif Ffôn: 029 2034 3413 (Dydd Llun i Gwener, 9.00am–5.00pm)
Tŷ James William, 9 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3BD

Dilynwch @HeritageFundCYM

 

Digwyddiadau

Mawrth 6ed: Sesiwn Cyngor Ariannu - Bangor

Mawrth 27ain: Sesiwn Cyngor Ariannu - Caerdydd