Newport, Belle Vue Park hero image Newport, Belle Vue Park hero image

Cymru

Cymru

Boed eich bod yn dod â stori Dylan Thomas i'r amlwg, yn helpu pobl i gerdded yn ôl troed y glowyr ym Mlaenafon, neu'n monitro'r Gweilch prin, mae prosiectau treftadaeth yn gwneud gwahaniaeth drwy Gymru benbaladr.

Gwneud cais am arian

Os ydych yn bwriadu cyflawni prosiect sy'n canolbwyntio'n gryf ar dreftadaeth, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar ein hadran gyllid.

Cysylltwch â ni

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Genedlaethol Cymru

Tŷ James William

9 Plas yr Amgueddfa

Caerdydd

CF10 3BD

Rhif Ffôn: 029 2034 3413

Ffacs: 029 2034 3427

E-bost: wales@hlf.org.uk

Dilynwch @HeritageFundCYM

Dewch o hyd i ni ar Google Maps

Publication

Wales: delegated decisions February 2019

Schedule of Decisions under delegated powers to Head of Wales on 22 February 2019. Sharing Heritage The Historic Houses & buildings of Llanddulas, Rhyd-y-Foel and surrounding area A 2 year project to map the changes in the built landscape of 3 communities identified as Llanddulas, Rhyd-y-Foel and

Publication

Wales: delegated decisions January 2019

Schedule of Decisions under delegated powers to Head of HLF Wales on 29 January 2019 Sharing Heritage 1. Communities of Life Stories A 6 month project focusing on testimonies of older people within Conwy to digitise life stories which will be available through a Book of You App. Applicant: Book of