Newport, Belle Vue Park hero image

Cymru

Cymru

Boed eich bod yn adrodd stori Dylan Thomas, helpu pobl i gerdded yn ôl troed glowyr y gorffennol ym Mlaenafon, neu'n monitor gweilch prin yn y gogledd, mae prosiectau treftadaeth yn gwneud gwahaniaeth drwy Gymru benbaladr.

Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawu galwadau ffôn, negeseuon e-bost a llythyrau yn Gymraeg a Saesneg. Wrth ysgrifennu atom, yn Gymraeg neu yn Saesneg, byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych wedi'i defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Genedlaethol Cymru

Tŷ James William

9 Plas yr Amgueddfa

Caerdydd

CF10 3BD

Rhif Ffôn: 029 2034 3413

Ffacs: 029 2034 3427

E-bost: walescontact@heritagefund.org.uk

Dilynwch @HeritageFundCYM

Dewch o hyd i ni ar Google Maps

Publication

Wales: delegated decisions July 2019

National Lottery Grants for Heritage Pioneers of Steel Applicant: Enbarr Foundation CIC Project description: A 12 month project to research and interpret the steel heritage of Deeside and the John Summers (steel) building. Decision: Reject Engaging the community with butterflies and moths in Wales

Publication

Cymru: Penderfyniadau Pwyllgor Cymru Mehefin 2019

Dyfarniadau ariannu gan Bwyllgor Cymru mewn cyfarfod a gynhaliwyd ym Mehefin 2019 Ceisiadau Cam Cyflawni Fframwaith Strategol 4 Connecting the Dragons: restoring reptile and amphibian populations and habitats in southern Wales Ymgeisydd: Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Story

Unmissable openings this autumn

Wherever you live - or whatever you enjoy doing - this autumn sees an exciting array of National Lottery-funded attractions opening across the country.

Publication

Wales: delegated decisions June 2019

National Lottery Grants for Heritage Stori'r Nant mewn ffilm Applicant: Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn U pgrade the interpretation resources by creating two new films, to interpret the history of the valley and the Welsh language to enrich the experience for daily and residential visitors. Decision: