Newport, Belle Vue Park hero image

Cymru

Cymru

Boed eich bod yn rhannu stori Dylan Thomas, helpu pobl i gerdded yn ôl troed glowyr y gorffennol ym Mlaenafon, neu'n monitor gweilch prin yng Nghwm Dyfi, mae prosiectau treftadaeth yn gwneud gwahaniaeth o bwys i bobl a chymunedau drwy Gymru benbaladr.
  • Stephen Barlow yw Pennaeth Ymgysylltu Cymru. 
  • Julie Hughes yw Pennaeth Buddsoddi Cymru.
  • Emma Stagg yw Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru. 

Cysylltwch â ni

Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn gwbl weithredol ac yn agored i fusnes, ond rydym yn cynnal llawer o'n busnes o ddydd i ddydd o’n cartrefi.

Mae hyn yn golygu na allwn gael mynediad i'n post. Yn y cyfamser, anfonwch unrhyw eitemau drwy e-bost at eich cyswllt neu drwy: walescontact@heritagefund.org.uk. Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio drwy'r argyfwng coronoafeirws (COVID-19).

Rydym yn croesawu galwadau ffôn, negeseuon e-bost a llythyrau yn Gymraeg a Saesneg. Ar hyn o bryd rydyn ni’n cydymffurfio â’n Cynllun Iaith Gymraeg presennol.

E-bost: walescontact@heritagefund.org.uk Rhif Ffôn: 029 2034 3413 (Dydd Llun i Gwener, 9.00am–5.00pm) Tŷ James William, 9 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3BD

Dilynwch @HeritageFundCYM

Follow us on Twitter: @HeritageFundCYM

Upcoming events

Our regular funding workshops and advice sessions are a great opportunity to find out about our funding, get tips on how to make a good application and network with other organisations from your area.

You can also find out what’s going on across the UK in our events calendar.