Cymru

Cymru

Cymru

Croeso i dîm Cymru - ers 1994, rydym wedi dyfarnu dros £420m i fwy na 3,000 o brosiectau yng Nghymru diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Grantiau

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - Chwalu Rhwystrau

Cynllun grant refeniw yn unig i helpu cymunedau sydd wedi'u hallgáu a difreintiedig i gysylltu â natur yng Nghymru. Grantiau o £30,000-£100,000 ar gael.

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol 2021-22

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £3,000 i £5miliwn. Mae hyn yn nodi dychwelyd i'n busnes craidd, ond nid yw'n dychwelyd i 'fusnes fel arfer'.

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn gynllun grant cyfalaf a fwriedir i alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a gwella natur. Diweddarwyd y canllawiau ym mis Ionawr 2021.

Coetiroedd Cymunedol

Cynllun grant cyfalaf yw Coetiroedd Cymunedol a fwriedir i adfer, creu, cysylltu a rheoli coetiroedd yng Nghymru

Cysylltwch â ni

Rydym yn gwbl weithredol ac yn agored i fusnes, ond rydym yn cynnal llawer o'n gwaith o ddydd i ddydd o’n cartrefi.

Mae hyn yn golygu na allwn gael mynediad i'n post. Yn y cyfamser, anfonwch unrhyw eitemau drwy e-bost at eich cyswllt neu drwy'r prif gyfeiriad e-bost isod.  

Mae gennym dîm cwbl ddwyieithog yng Nghymru er mwyn sicrhau ein bod yn cynnal gwasanaethau dwyieithog o’r radd flaenaf. Rydym yn croesawu galwadau ffôn (Opsiwn 1 i siarad ag aelod o staff yn Gymraeg), e-byst a llythyrau yn Gymraeg ac yn Saesneg a ni fydd defnyddio'r Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi ychwanegol wrth ymateb. I gael rhagor o wybodaeth am y Gymraeg ac i glywed mwy am ein cynnydd presennol wrth i ni ddiweddaru ein Cynllun Iaith Gymraeg presennol, ewch i'r dudalen yma.  

E-bost: cymru@heritagefund.org.uk

Rhif Ffôn: 029 2034 3413 (Dydd Llun i Gwener, 9.00am–5.00pm)

Tŷ James William, 9 Plas yr Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3BD

Dilynwch @HeritageFundCYM

Dilynwch ni ar Twitter: @HeritageFundCYM

Digwyddiadau

Mae ein gweithdai ariannu rheolaidd a'n sesiynau cynghori yn gyfle gwych i gael gwybod am ein cyllid, cael awgrymiadau ar sut i wneud cais da a rhwydweithio gyda sefydliadau eraill o'ch ardal.

Gallwch hefyd ddarganfod beth sy'n digwydd ledled y DU yn ein calendr digwyddiadau.