Newport, Belle Vue Park hero image

Cymru

Cymru

Boed eich bod yn dod â stori Dylan Thomas i'r amlwg, yn helpu pobl i gerdded yn ôl troed y glowyr ym Mlaenafon, neu'n monitro'r Gweilch prin, mae prosiectau treftadaeth yn gwneud gwahaniaeth drwy Gymru benbaladr.

Gwneud cais am arian

Os ydych yn bwriadu cyflawni prosiect sy'n canolbwyntio'n gryf ar dreftadaeth, rydym yn argymell eich bod yn edrych ar ein hadran gyllid.

Cysylltwch â ni

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Genedlaethol Cymru

Tŷ James William

9 Plas yr Amgueddfa

Caerdydd

CF10 3BD

Rhif Ffôn: 029 2034 3413

Ffacs: 029 2034 3427

E-bost: wales@hlf.org.uk

Dilynwch @HeritageFundCYM

Dewch o hyd i ni ar Google Maps