Apprentice aloft on Cutty Sark

Lawrlwytho ein logos

Lawrlwytho ein logos

Lawrlwytho ein logos

Rydym yn falch o gefnogi miloedd o brosiectau treftadaeth ledled y DU gan ddefnyddio cyllid a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol

Mae'n bwysig iawn bod pobl sy'n ymwneud â'ch prosiect yn deall ei fod wedi cael ei gefnogi gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Mae gweld ein logo ar eich gwefan, mewn digwyddiadau neu ar ddeunyddiau hyrwyddo yn helpu i wneud hyn.

Byddwch yn greadigol!

Gallwch lawrlwytho ein logo a'i ddefnyddio unrhyw le lle gall pobl ei weld yn glir.

Byddwch yn greadigol! Rydym am i'r deunyddiau rydych chi'n eu dylunio ddefnyddio ein logo yn ddychmygus ac yn y ffyrdd gorau sy'n addas ar gyfer eich prosiect.

Mae gennym ychydig o reolau sylfaenol y mae angen i chi gadw addynt – a restrir ar y tudalennau logo isod.

Deunyddiau i gydnabod eich grant

Rydym yn eich annog i fod yn greadigol gyda'ch cydnabyddiaeth a lle bo'n bosibl, ei gynnwys yng ngwead eich adeilad/gofod gan ddefnyddio deunyddiau ecogyfeillgar.

Gallwn hefyd ddarparu rhai deunyddiau cydnabod yn rhad ac am ddim – gallwch archebu'r rhain drwy'r porth ar-lein lle gwnaethoch gais am eich grant.

Sylwch fod y placiau cydnabod allan o stoc. Efallai y byddwch yn dal i allu archebu'r rhain ar y system ond ni fydd y gorchymyn yn cael ei brosesu.

Cofiwch ei bod yn ofynnol i chi gydnabod eich grant yng Nghymru yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn unol â'ch dibenion cymeradwy, gan ddefnyddio ein logos dwyieithog. Os hoffech ragor o gymorth gyda hyn cysylltwch â: cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk

Logos sydd ar gael ar gyfer eu lawrlwytho: