Lawrlwytho ein logos

Lawrlwytho ein logos

Rydym yn falch o gefnogi miloedd o brosiectau treftadaeth ledled y DU gan ddefnyddio cyllid a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Gallwch lawrlwytho'r logos ar gyfer ein ffrydiau ariannu amrywiol isod. Defnyddiwch nhw yn unrhyw le y gall pobl eu gweld yn glir.

Byddwch yn greadigol!

Rydym am i'r deunyddiau rydych chi'n eu dylunio ddefnyddio ein logos yn ddychmygus ac yn y ffyrdd gorau sy'n addas ar gyfer eich prosiect. Mae gennym ychydig o reolau sylfaenol y mae angen i chi gadw atynt – a restrir ar y tudalennau isod.

Rydym yn eich annog i fod yn greadigol gyda'ch cydnabyddiaeth a, lle bo'n bosibl, ei gynnwys yn adeiladwaith eich adeilad/gofod gan ddefnyddio deunyddiau ecogyfeillgar.

Cofiwch ei bod yn ofynnol i chi gydnabod eich grant yng Nghymru yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn unol â'ch dibenion cymeradwy, gan ddefnyddio ein logos dwyieithog. Os hoffech ragor o gymorth gyda hyn cysylltwch â: cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk

Logos sydd ar gael ar gyfer eu lawrlwytho:

Our logos: