The Year - A seasonal exploration of the natural heritage of Fingringhoe Wick Nature Reserve

Ein stampiau a'n logos cydnabod

Ein stampiau a'n logos cydnabod

Ein stampiau a'n logos cydnabod

Mae'r logos hyn yn cydnabod cyllid gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.


Logos dwyieithog:

(mae arddangos logo dwyieithog Cymraeg a Saesneg yn orfodol i bob prosiect yng Nghymru) 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gydnabod eich grant, darllenwch ein canllawiau cydnabod grant.

Stamp Gwnaed yn bosibl

Dylai ein stamp 'Gwnaed yn bosibl' gael ei arddangos mewn man amlwg gan bob prosiect a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, ynghyd â'r neges 'Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol'.

Ar gael mewn gwyn, gwyrddlas a du, gall y stamp weithio ar draws ystod o fformatau dylunio gan gynnwys print, digidol ac amgylcheddol.

Mae ein stamp ar gael mewn

  • gwyn
  • gwyrddlas
  • du (defnyddio ar gyfer print lliw sengl, ysgythriadau neu grafiad dwfn mewn metelau)

Mae fersiynau argraffu (eps) a sgrin (png) o bob logo ar gael.

Y maint lleiaf

Ni ddylid dangos y logo yn llai na'r meintiau isaf o 51mm (print) a 198px (sgrin). Logos dwyieithog: 63mm (print) a 238px (sgrin).

Mae’n rhaid i'r maint y defnyddir y logo fod yn gymesur â maint y deunydd rydych yn ei gynhyrchu, er mwyn sicrhau ei fod yn glir ac yn hawdd ei ddarllen.

Ar gyfer deunyddiau cydnabod mwy – er enghraifft ar ochr adeilad – gwnewch yn siŵr bod y logo'n ddigon mawr i fod yn amlwg o bellter o bum metr.

Defnyddiwch le clir o amgylch stamp sydd o leiaf hanner uchder y bysedd sydd wedi'u croesi.

Lliw

Dim ond mewn du, gwyn neu gwyrddlas y dylid atgynhyrchu'r logo.

Peidiwch â defnyddio'r logo mewn pinc, aur, llwyd nac unrhyw liw arall nad yw wedi'i nodi yma.

Camddefnyddio’r logos

Peidiwch ag ail-lunio na newid ein logo. Peidiwch â'i ymestyn na'i dorri i fyny (ei gropio) i ffitio i mewn i le bach.

Er enghraifft, os ydych yn defnyddio logo mewn dogfen Word, dylech newid y maint drwy glicio ar y corneli a'u llusgo ac nid o ochrau'r blwch logo.

Nodyn am ffeiliau eps

Efallai na fydd modd gweld ffeiliau EPS a logos gwyn yn eich porwr gwe. Clicwch ar botwn dde eich llygoden a dewiswch 'cadw targed fel' i lawrlwytho'r ddelwedd a'i lansio yn eich pecyn golygu delweddau.

Stamp defnydd bach/arbennig

Nid yw'r fersiwn hwn o'r stamp yn cynnwys y testun 'Gwnaed yn bosibl gyda'. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y dylid defnyddio hyn pan fyddai'r testun fel arall yn mynd yn annarllenadwy oherwydd maint bach a/neu i'w ddefnyddio ar ddeunyddiau ansafonol fel ffabrig, metel neu bren. Cysylltwch â ni os oes angen y logo hwn arnoch: brand@heritagefund.org.uk

Logo Gwnaed yn bosibl

Pan fydd cyfyngiadau maint, gofod neu fformat yn gwneud defnyddio'r stamp 'Gwnaed yn Bosibl' yn rhy anodd neu annarllenadwy, yna mae logo 'Gwnaed yn Bosibl' amgen ar gael. Mae hwn yn opsiwn wrth gefn a dylid ei ddefnyddio pan fetho popeth arall.

Logos dwyieithog

Mae ein logos hefyd ar gael yn Gymraeg, Gaeleg yr Alban, Albanwyr Ulster, Gwyddeleg a Chernyweg. Gellir eu lawrlwytho i gyd ar frig y dudalen.

Sylwer: mae'n ofynnol i bob prosiect a gyflwynir yng Nghymru arddangos y logo Cymraeg a Saesneg dwyieithog.