Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

Mae’r canllaw cam wrth gam hwn yn amlinellu ein proses ymgeisio ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, o ddeall yr hyn yr ydym yn ei gefnogi i wneud cais am grant a’i dderbyn.

Dim ond i’n rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol y mae'r canllaw hwn yn berthnasol.

O bryd i'w gilydd rydym yn dosbarthu rhaglenni ariannu eraill, gan gynnwys ar gyfer llywodraethau ar draws y DU. Cyfeiriwch at dudalen arweiniad pob rhaglen i gael gwybod ar gyfer pwy y mae'r rhain, beth yw eu nodau a sut i wneud cais.

1. Deall yr hyn a ariannwn

Rydym yn ariannu prosiectau o bob maint sy'n gofalu am dreftadaeth y DU. Cyn i chi ddechrau, darganfod mwy am yr hyn a ariannwn.  

2. Datblygu syniad prosiect

Mae ein rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnig ariannu ar ddwy lefel:

Darllenwch y dudalen arweiniad ar gyfer pob amrediad yn ofalus er mwyn deall:

 • beth mae'r rhaglen yn ei gynnig
 • at bwy y mae wedi'i anelu
 • y gwahaniaeth y mae angen i'ch prosiect ei wneud

Darganfyddwch sut i ddeall ac egluro eich treftadaeth i gefnogi eich cais am gyllid. Gallwch hefyd weld prosiectau rydym wedi'u hariannu'n flaenorol am ysbrydoliaeth.  

3. Derbyn adborth ar eich syniad ar gyfer prosiect

 • £10,000 i £250,000: gallwch ddefnyddio ein Ymholiad Prosiect dewisol i dderbyn adborth o fewn 10 diwrnod gwaith.
 • £250,000 i £10m: rhaid i chi gyflwyno Mynegiad o Ddiddordeb cyn dechrau cais am ariannu llawn. Dylech dderbyn adborth o fewn 20 diwrnod gwaith.

4. Cyflwyno cais am ariannu

Defnyddiwch ein gwasanaeth Cael ariannu ar gyfer prosiect treftadaeth pan fyddwch yn barod i gyflwyno'ch cais. Bydd y gwasanaeth yn eich arwain trwy'r gwahanol gamau.

Gwneud cais am fwy na £250,000?

 1. Os ydych am wneud cais am fwy na £250,000, mae'n rhaid i chi gyflwyno Mynegiad o Ddiddordeb yn y lle cyntaf.
 2. Os yw eich Mynegiad o Ddiddordeb yn llwyddiannus, byddwch wedyn yn cyflwyno cais cam datblygu.
 3. Os bydd eich cais cam datblygu'n llwyddiannus, byddwch yn cael eich ariannu a bydd gennych hyd at ddwy flynedd i ddatblygu cynnig prosiect manwl ar gyfer eich cais cam cyflwyno.
 4. Pan fyddwch yn barod, byddwch wedyn yn cyflwyno eich cais cam cyflwyno.

Ein terfynau amser ymgeisio

5. Derbyn penderfyniad ar eich cais

 • Ar ôl ei dderbyn, caiff eich cais ei wirio i sicrhau bod eich sefydliad yn gymwys a bod yr holl ddogfennaeth ofynnol wedi'i hatodi.
 • £10,000 i £250,000:  Ar ôl cwblhau'r gwiriadau ymgeisio, dylech dderbyn penderfyniad o fewn wyth wythnos. Gwneir penderfyniadau mewn cyfarfodydd lleol bob mis.
 • £250,000 i £5m (camau datblygu a chyflwyno): Byddwn yn cymryd hyd at 12 wythnos i asesu eich cais. Wedyn fe gaiff ei gyflwyno i un o'n cyfarfodydd Pwyllgor chwarterol. Byddwch yn derbyn penderfyniad cyn gynted â phosibl ar ôl cyfarfod.
 • Dros £5m (camau datblygu a chyflwyno): Byddwn yn cymryd hyd at 12 wythnos i asesu eich cais. Wedyn fe gaiff ei gyflwyno i un o'n cyfarfodydd Pwyllgor chwarterol ac wedi hynny i un o'n cyfarfodydd Bwrdd. Byddwch yn derbyn penderfyniad cyn gynted â phosibl ar ôl cyfarfod Bwrdd.

Os ydych yn llwyddiannus  

Byddwch yn defnyddio ein gwasanaeth ar-lein i dderbyn a rheoli eich grant. Cael gwybod mwy am beth fydd yn digwydd os dyfernir grant i chi:

Os nad ydych yn llwyddiannus

Byddwn yn rhoi adborth ar eich cais cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod penderfynu. Gallwch ddewis ailymgeisio wedyn gyda chais diwygiedig ond mae'n rhaid i chi siarad â ni am hyn yn gyntaf.