Mewnwelediad

Mewnwelediad

Porwch drwy ein hymchwil ddiweddaraf i sector treftadaeth y DU.

Mae cael mewnwelediad i'r gwaith a wnawn yn ein helpu i sicrhau bod treftadaeth yn parhau i fod yn hygyrch, yn berthnasol, yn gynaliadwy ac wedi'i gwerthfawrogi, gan greu buddion ar gyfer cymunedau ac economïau.

Rydym yn gwneud hyn drwy:

  • ymchwilio i werth a rôl treftadaeth heddiw
  • gwerthuso canlyniadau ac effeithiau ein buddsoddiad yn y gorffennol

Mae ymchwil a gwerthuso yn ein helpu i weithredu a gwella ein strategaeth ac yn ein galluogi i archwilio syniadau ar gyfer cyllid yn y dyfodol.

Isod, fe welwch:

  • ein hymchwil diweddaraf i sector treftadaeth y DU
  • ein hadroddiadau gwerthuso
  • yr effaith y mae ein buddsoddiadau'n ei chael ledled y DU
  • ein data agored ar gyllid grant