Ymchwil

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn ein helpu i ddeall gwerth a rôl treftadaeth mewn bywyd modern.

Rydym yn defnyddio'r ymchwil ddiweddaraf i archwilio a phrofi syniadau ar gyfer cyllid yn y dyfodol. Er enghraifft, sut y gall prosiectau treftadaeth fod yn fwy cynhwysol, a gwneud gwahaniaeth i gymunedau sydd heb eu diogelu.  

Rydym yn ymchwilio ac yn cynhyrchu adroddiadau megis adolygiadau tystiolaeth cyflym, gan ennyn cymorth ymgynghoriaethau a phrifysgolion.

Archwiliwch yr ymchwil amrywiol a gynhelir isod. Gallai helpu i lywio eich cais am gyllid.