Golygfa o Mermaid Inn

Eich ardal chi

Eich ardal chi

Eich ardal chi

Credwn y dylai pob cymuned elwa o arian y Loteri ar gyfer treftadaeth.

Mae gennym swyddfeydd ledled y DU, ac rydym wedi cefnogi prosiectau o Ynysoedd Erch yn yr Alban ac arfordir Mourne yng Ngogledd Iwerddon i Sir Benfro yng Nghymru a chlogwyni gwyn Dover yn Lloegr.

Sut yr ydym yn cefnogi ardaloedd a dangynrychiolir yn ein cyllid

Mae rhanddeiliaid yn gefnogol iawn i ni fynd i'r afael â thangynrychiolaeth wrth ariannu ardaloedd daearyddol, gan ganolbwyntio ar ddwy agwedd:

 • meysydd sydd wedi cael y lleiaf o arian yn y gorffennol
 • ardaloedd sy'n profi amddifadedd

Gan ddefnyddio mesurau o'n gwariant y pen a mynegeion safonol amddifadedd, rydym wedi nodi 13 o ardaloedd awdurdodau lleol sy'n bodloni'r ddau faen prawf.

Bydd ein timau lleol yn gweithio'n strategol gyda rhanddeiliaid, o fewn treftadaeth a thu hwnt, i nodi'r ffordd orau o gefnogi sefydliadau i ddiwallu anghenion lleol. Bydd hyn yn cynnwys, os yw'n briodol, sôn am geisiadau am brosiectau treftadaeth â blaenoriaeth, a chynnig micro-grantiau fel y treialwyd yn llwyddiannus yn Barrow-in-Furness yn 2017.

Yr 13 ardal yw:

 • Castell-nedd Port Talbot (Cymru)
 • Rhondda Cynon Taf (Cymru)
 • Brent (Llundain Fwyaf)
 • Corby (Swydd Northampton)
 • Enfield (Llundain Fwyaf)
 • Knowsley (Glannau Mersi)
 • Inverclyde (Yr Alban)
 • Luton (Swydd Bedford)
 • Newham (Llundain Fwyaf)
 • Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln
 • Gogledd Swydd Lanarkshire (Yr Alban)
 • Tendring (Essex)
 • Walsall (Gorllewin Canolbarth Lloegr)