Eich ardal chi

Eich ardal chi

Credwn y dylai pob cymuned elwa o arian y Loteri ar gyfer treftadaeth.

Mae gennym swyddfeydd ledled y DU, ac rydym wedi cefnogi prosiectau o Ynysoedd Erch yn yr Alban ac arfordir Mourne yng Ngogledd Iwerddon i Sir Benfro yng Nghymru a chlogwyni gwyn Dover yn Lloegr.

Sut yr ydym yn cefnogi ardaloedd sydd wedi'u tangynrychioli yn ein cyllid