Getting involved at St Fagan's Museum

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yn adrodd straeon ein treftadaeth ddiwylliannol. Drwy'r gwrthrychau, y casgliadau, y ffilmiau, y dogfennau a'r hanesion llafar y maen nhw’n eu cadw maen nhw’n helpu i roi ymdeimlad o le a hunaniaeth i ni.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £2.4biliwn i fwy na 1,200 o amgueddfeydd ac orielau ledled y DU.

Rydym wedi dyfarnu dros £500,000 i fwy na 1,700 o brosiectau yn archifdai a llyfrgelloedd y DU.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae ein cyllid yn cefnogi sefydliadau mawr a bach, gan gynnwys:

  • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai cenedlaethol ac awdurdodau lleol
  • llyfrgelloedd hanesyddol
  • archifau cymunedol
  • sefydliadau sydd â chasgliadau treftadaeth

Syniadau am brosiect

Gall ein cyllid helpu pobl i:

  • adfywio adeiladau a darparu cyfleusterau newydd pwrpasol
  • creu arddangosfa newydd a gofodau dysgu cyffrous
  • adnewyddu llyfrgelloedd, archifau ac orielau arbenigol
  • denu cynulleidfaoedd mwy amrywiol
  • dehongli ac agor caffaeliadau
  • datblygu casgliadau

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

 

Blog

Superlative museum specimens

It's International Museum Day on 18 May. To celebrate, we got in touch with some of the 1,100+ National Lottery Heritage Fund-supported museums to find out about their most weird, wonderful and significant objects.

Story

Unmissable openings this autumn

Wherever you live - or whatever you enjoy doing - this autumn sees an exciting array of National Lottery-funded attractions opening across the country.