Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Plentyn ifanc yn cyffwrdd â chraig fawr mewn arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.
Archwilio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Llun gan: Paul Harris
Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yn adrodd straeon ein treftadaeth ddiwylliannol. Drwy'r gwrthrychau, y casgliadau, y ffilmiau, y dogfennau a'r hanesion llafar y maen nhw’n eu cadw maen nhw’n helpu i roi ymdeimlad o le a hunaniaeth i ni.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £2.2bn i fwy na 5,600 o brosiectau amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau ledled y DU. 

 

Casgliadau Dynamig

Mae ein hymgyrch Casgliadau Dynamig yn cefnogi sefydliadau casglu ledled y DU i ddod yn fwy cynhwysol a gwydn, gan ganolbwyntio ar ymgysylltu, ail-ddehongli a rheoli casgliadau.

Mae'n dwyn ynghyd gyllid prosiect drwy ein rhaglenni agored, adnoddau digidol a rhannu gwybodaeth.

Darganfyddwch fwy am Gasgliadau Dynamig.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae ein cyllid yn cefnogi sefydliadau mawr a bach, gan gynnwys:

  • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai cenedlaethol ac awdurdodau lleol
  • llyfrgelloedd hanesyddol
  • archifau cymunedol
  • sefydliadau sydd â chasgliadau treftadaeth

Syniadau am brosiect

Gall ein cyllid helpu pobl i:

  • adfywio adeiladau a darparu cyfleusterau newydd pwrpasol
  • creu arddangosfa newydd a gofodau dysgu cyffrous
  • adnewyddu llyfrgelloedd, archifau ac orielau arbenigol
  • denu cynulleidfaoedd mwy amrywiol
  • dehongli ac agor caffaeliadau
  • datblygu casgliadau

Am ragor o ysbrydoliaeth, gweler y straeon isod neu porwch drwy brosiectau rydym wedi'u hariannu.

Sut i gael arian

 

Hands on embroidery

Projects

Touching stitches: embroidery access for the blind

This innovative project explored ways to enable blind and partially sighted people to access the Edinburgh College of Art’s historic textile collection, which spans over three centuries.

cwrt Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis, gogledd Cymru, gydag adeiladau ffatri cerrig o amgylch iard gydag offer diwydiannol ar gyfer prosesu llechi, gyda'r mwynglawdd llechi i'w weld yn y cefndir
Amgueddfa Lechi Cymru a agorwyd yn wreiddiol ym 1972. Llun: Aled Llywelyn.

Projects

Datgelu etifeddiaeth Llechi Cymru yn Amgueddfa Lechi Cymru

Bydd yr amgueddfa, a agorodd yn wreiddiol yn 1972, yn cael ei thrawsnewid yn atyniad o safon fyd-eang i ymwelwyr wrth galon Tirwedd Llechi Cymru yng ngogledd-orllewin Cymru.

A person standing in front of a glass display of pride flags, t-shirts, leaflets and other memorabilia in a glass case
Mark Etheridge, Curadur Hanes LHDTC+ o flaen arddangosfa 'Mae Cymru'n... Falch.

Straeon

Mae Cymru'n Falch: golwg ar gasgliad LHDTC+ cenedlaethol

Mae Amgueddfa Cymru wrthi'n casglu gwrthrychau, dogfennau, ffotograffau a hanesion llafar er mwyn cynrychioli'r gymuned a'r profiad byw LHDTC+ yn llawn yng Nghymru