Getting involved at St Fagan's Museum

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yn adrodd straeon ein treftadaeth ddiwylliannol. Drwy'r gwrthrychau, y casgliadau, y ffilmiau, y dogfennau a'r hanesion llafar y maen nhw’n eu cadw maen nhw’n helpu i roi ymdeimlad o le a hunaniaeth i ni.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £2.2bn i fwy na 5,600 o brosiectau amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau ledled y DU. 

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae ein cyllid yn cefnogi sefydliadau mawr a bach, gan gynnwys:

  • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai cenedlaethol ac awdurdodau lleol
  • llyfrgelloedd hanesyddol
  • archifau cymunedol
  • sefydliadau sydd â chasgliadau treftadaeth

Syniadau am brosiect

Gall ein cyllid helpu pobl i:

  • adfywio adeiladau a darparu cyfleusterau newydd pwrpasol
  • creu arddangosfa newydd a gofodau dysgu cyffrous
  • adnewyddu llyfrgelloedd, archifau ac orielau arbenigol
  • denu cynulleidfaoedd mwy amrywiol
  • dehongli ac agor caffaeliadau
  • datblygu casgliadau

Sut i gael arian

 

Hands on embroidery

Projects

Touching Stitches: embroidery access for the blind

This innovative project explored ways to enable blind and partially sighted people to access the Edinburgh College of Art’s historic textile collection, which spans over three centuries.

A curator in front of display of African costume
Curator Edith Ojo in front of Aso-oke, a Celebration of Style display case. Credit: James Pike, Royal Pavilion & Museums, Brighton & Hove

Publications

Making real changes in collections development

Understanding the impact of our Collecting Cultures programme, and a look ahead to our new campaign, Dynamic Collections.
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance
Y tu allan i Bwll y Jiwbilî ym Mhenzance

Straeon

A allech chi fod yn Brosiect Cynaliadwy'r Flwyddyn 2022?

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn noddi'r categori cynaliadwyedd yng Ngwobrau Amgueddfeydd + Treftadaeth am y drydedd flwyddyn yn olynol – mae'r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer 2022