Getting involved at St Fagan's Museum

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yn adrodd straeon ein treftadaeth ddiwylliannol. Drwy'r gwrthrychau, y casgliadau, y ffilmiau, y dogfennau a'r hanesion llafar y maen nhw’n eu cadw maen nhw’n helpu i roi ymdeimlad o le a hunaniaeth i ni.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £2.4biliwn i fwy na 1,200 o amgueddfeydd ac orielau ledled y DU.

Rydym wedi dyfarnu dros £500,000 i fwy na 1,700 o brosiectau yn archifdai a llyfrgelloedd y DU.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae ein cyllid yn cefnogi sefydliadau mawr a bach, gan gynnwys:

  • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai cenedlaethol ac awdurdodau lleol
  • llyfrgelloedd hanesyddol
  • archifau cymunedol
  • sefydliadau sydd â chasgliadau treftadaeth

Syniadau am brosiect

Gall ein cyllid helpu pobl i:

  • adfywio adeiladau a darparu cyfleusterau newydd pwrpasol
  • creu arddangosfa newydd a gofodau dysgu cyffrous
  • adnewyddu llyfrgelloedd, archifau ac orielau arbenigol
  • denu cynulleidfaoedd mwy amrywiol
  • dehongli ac agor caffaeliadau
  • datblygu casgliadau

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

 

Blog

Superlative museum specimens

It's International Museum Day on 18 May. To celebrate, we got in touch with some of the 1,100+ National Lottery Heritage Fund-supported museums to find out about their most weird, wonderful and significant objects.

Blog

Why communities are essential to sharing the stories of Pride

These significant and inclusive events raise the profile of all sorts of LGBT+ lived experiences, celebrate activism and build stronger alliances. They increasingly involve people of all ages, cultures and faiths in publicly sharing differing identities. Alongside Stonewall’s 50th anniversary this