Getting involved at St Fagan's Museum

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai

Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai yn adrodd straeon ein treftadaeth ddiwylliannol. Drwy'r gwrthrychau, y casgliadau, y ffilmiau, y dogfennau a'r hanesion llafar y maen nhw’n eu cadw maen nhw’n helpu i roi ymdeimlad o le a hunaniaeth i ni.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £2.2bn i fwy na 5,600 o brosiectau amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau ledled y DU. 

 

Casgliadau Dynamig

Mae ein hymgyrch Casgliadau Dynamig yn cefnogi sefydliadau casglu ledled y DU i ddod yn fwy cynhwysol a gwydn, gan ganolbwyntio ar ymgysylltu, ail-ddehongli a rheoli casgliadau.

Mae'n dwyn ynghyd gyllid prosiect drwy ein rhaglenni agored, adnoddau digidol a rhannu gwybodaeth.

Darganfyddwch fwy am Gasgliadau Dynamig.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Mae ein cyllid yn cefnogi sefydliadau mawr a bach, gan gynnwys:

  • amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifdai cenedlaethol ac awdurdodau lleol
  • llyfrgelloedd hanesyddol
  • archifau cymunedol
  • sefydliadau sydd â chasgliadau treftadaeth

Syniadau am brosiect

Gall ein cyllid helpu pobl i:

  • adfywio adeiladau a darparu cyfleusterau newydd pwrpasol
  • creu arddangosfa newydd a gofodau dysgu cyffrous
  • adnewyddu llyfrgelloedd, archifau ac orielau arbenigol
  • denu cynulleidfaoedd mwy amrywiol
  • dehongli ac agor caffaeliadau
  • datblygu casgliadau

Am ragor o ysbrydoliaeth, gweler y straeon isod neu porwch drwy brosiectau rydym wedi'u hariannu.

Sut i gael arian

 

Young people gathered around a red sofa

Straeon

A revolution in industrial heritage

In our conversation with Marie Millward, Ignite Yorkshire project manager, we discuss how to move beyond "nostalgia" to engage young people with our industrial past.
Hands on embroidery

Projects

Touching stitches: embroidery access for the blind

This innovative project explored ways to enable blind and partially sighted people to access the Edinburgh College of Art’s historic textile collection, which spans over three centuries.