Frensham Phone Boxes

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Rydym ar agor i fusnes

Rydym yn gwbl weithredol ac agored i fusnes, ond rydym yn cynnal llawer o'n busnes o ddydd i ddydd o'n cartrefi. Anfonwch bob gohebiaeth yn electronig. Ychydig iawn o fynediad sydd gennym i'n swyddfeydd ar hyn o bryd a gall hynny leihau dros amser.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn cynnal busnes fel arfer. Darllenwch am ein cefnogaeth i dreftadaeth mewn ymateb i Covid-19.

Os oes angen cyngor neu arweiniad pellach arnoch, gellir cysylltu â'n timau Ardal a Gwlad o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm (manylion isod).)

Parhewch i e-bostio ein staff lle rydych yn gweithio neu'n cysylltu â nhw'n uniongyrchol.

 

Oes gennych gwestiwn am ein cyllid? Cysylltwch â'ch swyddfa leol:

Cymru

E-bost: cymru@heritagefund.org.uk  Ffôn: 029 2034 3413*

Rydym yn croesawu galwadau i'n prif linell ffôn yng Nghymru yn Gymraeg neu yn Saesneg (opsiwn 1 i siarad yn Gymraeg gydag aelod o staff). Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn darparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith.

Lloegr, Llundain a'r De

E-bost: londonandsouth@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Llundain a De Ddwyrain Lloegr: 020 7591 6171
 • De Orllewin Lloegr: 01392 304006

Lloegr, Canolbarth a'r Dwyrain

E-bost: MidlandsandEast@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Dwyrain Canolbarth Lloegr: 0115 8576763
 • Dwyrain Lloegr: 01223 645 938
 • Gorllewin Canolbarth Lloegr: 01223 645 938

Lloegr, Gogledd

E-bost: north@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Gogledd Ddwyrain Lloegr: 0191 249 4271
 • Gogledd Orllewin Lloegr: 0161 200 8470
 • Swydd Efrog a Humber: 0113 388 8030

Gogledd Iwerddon

E-bost: northernireland@heritagefund.org.uk  Ffôn: 02895 921901

Yr Alban

E-bost: scotlandcontact@heritagefund.org.uk  Ffôn: 0131 376 0033

Ymholiadau eraill

Fel arall, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk

 • Ar gyfer ymholiadau am gyfrifon porth ymgeisio, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch service.desk@heritagefund.org.uk
 • Ar gyfer ymholiadau ffurflen prosiect, cysylltwch â'ch Rheolwr Buddsoddi
 • Ar gyfer ymholiadau cyfrifon/cyllid cysylltwch ag accounts@heritagefund.org.uk
 • Anfonwch yr holl anfonebau at invoices@heritagefund.org.uk
 • Ar gyfer popeth arall, anfonwch e-bost post@heritagefund.org.uk
 • Prif swyddfa'r DU: Tŷ Rhyngwladol, 1 St Katharine's Way, Llundain, E1W 1UN. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio o bell ac yn methu â chael mynediad i'n swyddfeydd. Anfonwch unrhyw eitemau drwy e-bost.