Frensham Phone Boxes Frensham Phone Boxes

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Cronfa Dreftadaeth y Loteri
7 Holbein Place, Llundain SW1W 8NR
Sut i ddod o hyd i’n prif swyddfa
Cyfarwyddiadau a mynediad
Ffôn: 020 7591 6000
Facs: 020 7591 6001
Ffôn testun: 020 7591 6255

Ymholiadau grant

Drwy ein Cymuned Ar-lein

Mae ein Cymuned Ar-lein yn fforwm cyfeillgar i chi rannu gwybodaeth, dysgu a thrafod materion sy'n gysylltiedig â'ch prosiect a gefnogir gan CDL.

Drwy ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid

E-bost: enquire@hlf.org.uk

Ffôn: 020 7591 6042 / 6044
(9am–5pm Llun i Gwener)

Drwy eich swyddfa leol

Rydym yn croesawu galwadau ffôn, negeseuon e-bost a llythyrau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Wrth ysgrifennu atom, yn y Gymraeg neu'r Saesneg, byddwn yn ymateb yn yr iaith yr ydych wedi'i defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

 

More like this...

Cysylltiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / cwsmer / masnach / arbenigwr Simon Oliver, Pennaeth Cyfryngau, Cynnwys a Chynllunio Cenedlaethol Ffôn: 020 7591 6032 E-bost: Simon.Oliver@hlf.org.uk Natasha Ley, Uwch-reolwr y Cyfryngau a Chysylltiadau Llywodraeth Ffôn: 020 7591 6143 E-bost: NatashaL@hlf.org.uk

Sut i gael arian

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a chymunedau â threftadaeth genedlaethol, ranbarthol a lleol y DU.