Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Oes gennych chi gwestiwn am ein cyllid? Cysylltwch â'ch swyddfa leol:

Cymru

E-bost: cymru@heritagefund.org.uk  Ffôn: 029 2034 3413*

*Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni'n Gymraeg neu'n Saesneg (opsiwn 1 i siarad yn Gymraeg gydag aelod o staff). Gallwch anfon e-bost neu gysylltu â ni drwy ein cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn darparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith. Os oes gennych chi sylwadau am ein gwasanaethau Cymraeg neu os oes gennych ymholiad cyffredinol am y Gymraeg, cysylltwch â cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk.


Lloegr, Llundain a'r De

E-bost: londonandsouth@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Llundain a De Ddwyrain Lloegr: 020 7591 6171
 • De Orllewin Lloegr: 013 9230 4006

Lloegr, Canolbarth a'r Dwyrain

E-bost: MidlandsandEast@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Dwyrain Canolbarth Lloegr: 0115 8576763
 • Dwyrain Lloegr: 01223 645 938
 • Gorllewin Canolbarth Lloegr: 01223 645 938

Lloegr, Gogledd

E-bost: north@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Gogledd Ddwyrain Lloegr: 0191 249 4271
 • Gogledd Orllewin Lloegr: 0161 200 8470
 • Swydd Efrog a Humber: 0113 388 8030

Gogledd Iwerddon

E-bost: northernireland@heritagefund.org.uk  Ffôn: 02895 921901


Yr Alban

E-bost: scotlandcontact@heritagefund.org.uk  Ffôn: 0131 376 0033


Ffyrdd eraill o gysylltu â ni

Fel arall, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk

Os oes gennych nam ar eich clyw neu'ch lleferydd gallwch gysylltu â ni drwy Relay UK gan ddefnyddio eich ffôn testun neu ap Relay UK. Rhowch 18001 a 020 7591 6044.

Addasiadau rhesymol

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn hygyrch, ac rydym am sicrhau bod ein gwasanaethau'n hygyrch i bawb.

Os oes angen help arnoch i wneud cais neu gael mynediad i'n gwasanaethau a'n gwybodaeth, cysylltwch â ni i gael gwybodaeth am y math o gymorth y gallwn ei ddarparu.

Fel arall, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk

 • Ar gyfer ymholiadau am gyfrifon porth ymgeisio, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch service.desk@heritagefund.org.uk
 • Ar gyfer ymholiadau ffurflen prosiect, cysylltwch â'ch Rheolwr Buddsoddi
 • Ar gyfer ymholiadau cyfrifon/cyllid cysylltwch ag accounts@heritagefund.org.uk
 • Anfonwch yr holl anfonebau at invoices@heritagefund.org.uk
 • Prif swyddfa'r DU: Tŷ Rhyngwladol, 1 St Katharine's Way, Llundain, E1W 1UN. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio o bell ac yn methu â chael mynediad i'n swyddfeydd. Anfonwch unrhyw eitemau drwy e-bost.

Y diweddaraf am y coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn agored i fusnes, ond yn gweithio gartref yn bennaf. Anfonwch bob gohebiaeth yn electronig a pharhau i e-bostio ein staff lle rydych yn gweithio gyda nhw'n uniongyrchol. 

Os oes angen cyngor neu arweiniad pellach arnoch, gellir cysylltu â'n timau o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm (mae'r manylion uchod). 


Rhybudd twyll

A oes rhywun wedi dweud wrthych y gallwch dderbyn arian gennym ni? Dim ond mewn ymateb i geisiadau grant y mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (Cronfa Treftadaeth y Loteri gynt) yn rhoi arian. Nid ydym yn gweithredu'r loteri, yn dyfarnu gwobrau nac yn dosbarthu arian mewn unrhyw ffordd arall.