Frensham Phone Boxes

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

More like this...

Cyfleoedd y Bwrdd a Phwyllgorau

Y Bwrdd Mae Bwrdd Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnwys Cadeirydd a hyd at 14 ymddiriedolwr, a benodwyd gan y Prif Weinidog. O Ebrill 2019 bydd y Bwrdd: yn pennu ein fframwaith strategol a pholisi yn pennu ein strategaeth gorfforaethol a'n

Cysylltiadau'r wasg

Ar gyfer ymholiadau cenedlaethol / cwsmer / masnach / arbenigwr Simon Oliver, Pennaeth Cyfryngau, Cynnwys a Chynllunio Cenedlaethol Ffôn: 020 7591 6032 E-bost: Simon.Oliver@hlf.org.uk Natasha Ley, Uwch-reolwr y Cyfryngau a Chysylltiadau Llywodraeth Ffôn: 020 7591 6143 E-bost: NatashaL@hlf.org.uk