Frensham Phone Boxes Frensham Phone Boxes

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Cronfa Dreftadaeth y Loteri
7 Holbein Place, Llundain SW1W 8NR
Sut i ddod o hyd i’n prif swyddfa
Cyfarwyddiadau a mynediad
Ffôn: 020 7591 6000
Facs: 020 7591 6001
Ffôn testun: 020 7591 6255

Ymholiadau grant

Drwy ein Cymuned Ar-lein

Mae ein Cymuned Ar-lein yn fforwm cyfeillgar i chi rannu gwybodaeth, dysgu a thrafod materion sy'n gysylltiedig â'ch prosiect a gefnogir gan CDL.

Drwy ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid

E-bost: enquire@hlf.org.uk

Ffôn: 020 7591 6042 / 6044
(9am–5pm Llun i Gwener)

Drwy eich swyddfa leol

  • Cymru

 

More like this...

Ein Strategaeth Gorfforaethol 2018-2021

Ein gweledigaeth a rôl Ysbrydoli , arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol. Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy: Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu Ysbrydoli a chefnogi arloesedd Hyrwyddo gallu a gwydnwch y