Cysylltwch â ni

 

Rydym ar agor i fusnes

Rydym yn gwbl weithredol ac agored i fusnes, ond rydym yn cynnal llawer o'n busnes o ddydd i ddydd o'n cartrefi. Anfonwch bob gohebiaeth yn electronig. Ychydig iawn o fynediad sydd gennym i'n swyddfeydd ar hyn o bryd a gall hynny leihau dros amser.

Rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn cynnal busnes fel arfer. Darllenwch am ein cefnogaeth i dreftadaeth mewn ymateb i Covid-19.

Os oes angen cyngor neu arweiniad pellach arnoch, gellir cysylltu â'n timau ardal neu wlad o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am5pm (manylion isod)

Parhewch i e-bostio ein staff lle rydych yn gweithio neu'n cysylltu â nhw'n uniongyrchol.

 

Cymru

E-bost: cymru@heritagefund.org.uk  Ffôn: 029 2034 3413*

*Mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni'n Gymraeg neu'n Saesneg (opsiwn 1 i siarad yn Gymraeg gydag aelod o staff). Gallwch anfon e-bost neu gysylltu â ni drwy ein cyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg a Saesneg a byddwn yn darparu gwasanaeth o safon gyfartal yn y ddwy iaith. Os oes gennych chi sylwadau am ein gwasanaethau Cymraeg neu os oes gennych ymholiad cyffredinol am y Gymraeg, cysylltwch â cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk.

Lloegr, Llundain a'r De

E-bost: londonandsouth@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Llundain a De Ddwyrain Lloegr: 020 7591 6171
 • De Orllewin Lloegr: 01392 304006

Lloegr, Canolbarth a'r Dwyrain

E-bost: MidlandsandEast@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Dwyrain Canolbarth Lloegr: 0115 8576763
 • Dwyrain Lloegr: 01223 645 938
 • Gorllewin Canolbarth Lloegr: 01223 645 938

Lloegr, Gogledd

E-bost: north@heritagefund.org.uk

Ffôn:

 • Gogledd Ddwyrain Lloegr: 0191 249 4271
 • Gogledd Orllewin Lloegr: 0161 200 8470
 • Swydd Efrog a Humber: 0113 388 8030

Gogledd Iwerddon

E-bost: northernireland@heritagefund.org.uk  Ffôn: 02895 921901

Yr Alban

E-bost: scotlandcontact@heritagefund.org.uk  Ffôn: 0131 376 0033

Ffyrdd eraill o gysylltu â ni

Fel arall, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk

Os oes gennych nam ar eich clyw neu'ch lleferydd gallwch gysylltu â ni drwy Relay UK gan ddefnyddio eich ffôn testun neu ap Relay UK. Rhowch 18001 a 020 7591 6044.

Addasiadau rhesymol

Rydym am i bawb allu cael mynediad at ein gwasanaethau neu wneud cais am gyllid. Os ydych yn ei chael hi'n anodd cael cyngor neu wneud cais, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Ymholiadau eraill

Fel arall, cysylltwch â'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am‒5pm ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch enquire@heritagefund.org.uk

 • Ar gyfer ymholiadau am gyfrifon porth ymgeisio, ffoniwch y Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 020 7591 6044 neu e-bostiwch service.desk@heritagefund.org.uk
 • Ar gyfer ymholiadau ffurflen prosiect, cysylltwch â'ch Rheolwr Buddsoddi
 • Ar gyfer ymholiadau cyfrifon/cyllid cysylltwch ag accounts@heritagefund.org.uk
 • Anfonwch yr holl anfonebau at invoices@heritagefund.org.uk
 • Prif swyddfa'r DU: Tŷ Rhyngwladol, 1 St Katharine's Way, Llundain, E1W 1UN. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio o bell ac yn methu â chael mynediad i'n swyddfeydd. Anfonwch unrhyw eitemau drwy e-bost.

Rhybudd twyll

A oes rhywun wedi dweud wrthych y gallwch dderbyn arian gennym ni? Dim ond mewn ymateb i geisiadau grant y mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol (Cronfa Treftadaeth y Loteri gynt) yn rhoi arian. Nid ydym yn gweithredu'r loteri, yn dyfarnu gwobrau nac yn dosbarthu arian mewn unrhyw ffordd arall.