Cofrestrwch i dderbyn ein diweddariadau e-bost

Rydym yn anfon cylchlythyr misol gyda'n newyddion a'n diweddariadau diweddaraf, yn ogystal ag ambell e-bost ychwanegol pan fydd gennym gyhoeddiadau arbennig i'w gwneud.

Tanysgrifio:

 

 

Cylchlythyrau gwell

 

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr mai'r wybodaeth rydyn ni'n ei hanfon atoch chi yw'r math o wybodaeth rydych chi am ddarllen amdani.

Dywedwch fwy wrthym am y math(au) o dreftadaeth y mae gennych ddiddordeb mawr ynddi, yr ardal neu'r genedl lle rydych yn byw, a'r rôl yr ydych yn ei defnyddio yn y sector treftadaeth, fel y gallwn anfon cylchlythyrau gwell atoch.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon i ddiweddaru eich dewisiadau os ydych eisoes yn tanysgrifio i'n cylchlythyrau

.

Mathau o dreftadaeth

 

Gwlad/Ardal

 

Y sector treftadaeth a chi - dywedwch fwy wrthym

 

 

Caniatâd

 

Preifatrwydd

Rydym yn eich annog i ddarllen ein polisi preifatrwydd sy'n rhoi mwy o reolaeth i chi dros eich gwybodaeth ac yn egluro'n glir sut rydym yn ei defnyddio.