Cofrestrwch i'n diweddariadau e-bost

Cofrestrwch i'n diweddariadau e-bost

Rydym yn anfon cylchlythyr misol gyda'n newyddion a'n diweddariadau diweddaraf.

Rydym hefyd yn anfon negeseuon e-bost ychwanegol achlysurol pan fydd gennym gyhoeddiadau arbennig i'w gwneud.

Tanysgrifio:

 

 

Cylchlythyrau gwell 

 

Rydym am sicrhau mai'r wybodaeth a anfonwn atoch yw'r math o wybodaeth yr ydych am ei darllen.

Dywedwch fwy wrthym am y math(au) o dreftadaeth y mae gennych ddiddordeb mwyaf ynddynt, yr ardal neu'r genedl lle rydych yn byw, a'r rôl rydych yn ei meddiannu yn y sector treftadaeth, fel y gallwn anfon cylchlythyrau gwell atoch.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon i ddiweddaru eich dewisiadau os ydych eisoes yn tanysgrifio i'n cylchlythyrau.

 

Mathau o dreftadaeth

 Treftadaeth gynhwysol

 Tir a natur

 

Gwlad/Ardal

 Canolbarth a Dwyrain Lloegr

 Gogledd Lloegr

 Gogledd Iwerddon

 Yr Alban

 Cymru

 

Y sector treftadaeth a chi - dywedwch fwy wrthym

 

 

Caniatâd