History of the Academy

Tryloywder a chaffael

Tryloywder a chaffael

Fel corff cyhoeddus, rydym yn ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd ac yn hawdd ei deall.
  • Gellir dod o hyd i'r holl wahoddiadau i dendro ar chwiliwr contractau y Llywodraeth GOV.UK(teipiwch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" yn y chwiliad manylach i ddod o hyd i'r holl restri penodol).
  • Rydym yn postio ein holl fanylion diweddar am strwythur, cyflogau a threuliau staff. Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydym hefyd yn cyhoeddi trafodion dros £500.

Os oes gwybodaeth benodol yr hoffech ei gweld neu ei chyrchu, anfonwch e-bost i foi@hlf.org.uk.

Mae tendrau ar gael ar y chwiliwr contractau ar GOV.UK

Publication

Equality Scheme for NHMF Northern Ireland

Section 75 of the Northern Ireland Act 1998 (the Act) requires public authorities, in carrying out their functions relating to Northern Ireland (NI), to have due regard to the need to promote equality of opportunity and regard to the desirability of promoting good relations across a range of

Publication

Trade Union Facility Time

NHMF recognise the value of TU representatives and provide PCS and FDA trade unions with reasonable levels of facility time and resources to enable them to carry out their union duties and activities . Under this statutory instrument, we are required to disclose information about trade union

Publication

Gender Pay Gap Report 2018

As an employer with more than 250 staff the National Heritage Memorial Fund is required to publish data on the gender pay gap for its workforce. This report covers the snapshot of data as at March 2018.