History of the Academy History of the Academy

Tryloywder a chaffael

Tryloywder a chaffael

Fel corff cyhoeddus, rydym yn ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd ac yn hawdd ei deall.
  • Gellir dod o hyd i'r holl wahoddiadau i dendro ar chwiliwr contractau y Llywodraeth GOV.UK(teipiwch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" yn y chwiliad manylach i ddod o hyd i'r holl restri penodol).
  • Rydym yn postio ein holl fanylion diweddar am strwythur, cyflogau a threuliau staff. Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydym hefyd yn cyhoeddi trafodion dros £500.

Os oes gwybodaeth benodol yr hoffech ei gweld neu ei chyrchu, anfonwch e-bost i foi@hlf.org.uk.

Mae tendrau ar gael ar y chwiliwr contractau ar GOV.UK

Publication

Gender Pay Gap Report 2018

As an employer with more than 250 staff the National Heritage Memorial Fund is required to publish data on the gender pay gap for its workforce. This report covers the snapshot of data as at March 2018.

Publication

HLF annual report 2017-2018

The annual report and accounts for 2017-2018 include information about the range of heritage that HLF has helped to save throughout the past year, as well as an overview of its audited financial accounts.

Publication

HLF annual report 2016-2017

The annual report and accounts for 2016-2017 include information about the range of heritage that HLF has helped to save throughout the past year, as well as an overview of its audited financial accounts.

Publication

HLF annual report 2015-2016

The annual report and accounts for 2015-2016 include information about the range of heritage that HLF has helped to save throughout the past year, as well as an overview of its audited financial accounts.

Publication

HLF annual report 2017-2018

The annual report and accounts for 2017-2018 include information about the range of heritage that HLF has helped to save throughout the past year, as well as an overview of its audited financial accounts.

Publication

HLF annual report 2016-2017

The annual report and accounts for 2016-2017 include information about the range of heritage that HLF has helped to save throughout the past year, as well as an overview of its audited financial accounts.

Publication

HLF annual report 2015-2016

The annual report and accounts for 2015-2016 include information about the range of heritage that HLF has helped to save throughout the past year, as well as an overview of its audited financial accounts.