Tryloywder

Tryloywder

Fel corff sy'n wynebu'r cyhoedd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd ac yn hawdd ei deall.
  • Gellir dod o hyd i bob gwahoddiad i dendro ar GOV.UK chwiliwr contractau (rhowch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" yn y chwiliad uwch i ddod o hyd i bob rhestr benodol).

  • Rydym yn cyhoeddi ein holl fanylion diweddar am strwythur, cyflogau a threuliau staff. Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydym hefyd yn cyhoeddi trafodion dros £500.

  • Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni lunio Cynllun Cyhoeddi. Mae'r cynllun cyhoeddi yn ddogfen sy'n disgrifio'r wybodaeth a gyhoeddir gennym fel mater o drefn, lle gallwch ddod o hyd iddi, ac a ydym yn codi tâl amdani. Nid yw'n rhestr o'n cyhoeddiadau: mae'n disgrifio'r mathau o wybodaeth a gyhoeddir gennym.

Os oes gwybodaeth benodol yr hoffech ei gweld neu ei chael, e-bostiwch foi@heritagefund.org.uk.