Cofrestr Buddiannau'r Tîm Gweithredol

Cofrestr Buddiannau'r Tîm Gweithredol

Cofrestr Buddiannau'r Tîm Gweithredol, Chwefror 2022

Eilish McGuiness – Prif Weithredwr

Presennol

Ymddiriedolwr: Inside Out for Children

Colin Bailey - Cyfarwyddwr Gweithredol, Gwasanaethau Busnes

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau

Isabel Hunt - Cyfarwyddwr Gweithredol, Arloesedd Busnes a Mewnwelediad

Presennol

Ymddiriedolwr: Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB)

Cyfarwyddwr Anweithredol: Yorkshire Housing

Blaenorol 

Ymddiriedolwr: Amgueddfa Feddygol Thackray

Anne Jenkins – Cyfarwyddwr Gweithredol, Cyflawni Busnes 

Presennol   

Ymddiriedolwr: Cwmni'r Goedwig Genedlaethol

Aelod: Ymddiriedolaeth Natur Swydd Warwick

Aelod: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol