Amser Cyfleuster yr Undebau Llafur

Amser Cyfleuster yr Undebau Llafur

Mae pob cynrychiolydd Undeb Llafur yn chwarae rhai rolau yn y gweithle ac mae ganddynt hawl statudol am amser rhesymol i ffwrdd â thâl yn ystod oriau gwaith arferol i gwblhau dyletswyddau undeb, yn ôl eu rôl fel Undeb Llafur ac i ymgymryd â gweithgareddau Undebau Llafur.

Mae'r CGDG yn cydnabod gwerth cynrychiolwyr Unebau Llafur ac yn rhoi lefelau rhesymol o amser ac adnoddau cyfleusterau i undebau llafur PCS ac FDA i'w galluogi i gyflawni dyletswyddau a gweithgareddau eu hundebau.

O dan yr offeryn statudol hwn, mae'n ofynnol i ni ddatgelu gwybodaeth am amser cyfleusterau undebau llafur a gwariant perthnasol gweithwyr. Mae'r wybodaeth hon yn cwmpasu ein gweithgareddau cymorth grant a dosbarthu'r Loteri Genedlaethol.

Eich sefydliad

Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol - 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020

Gweithwyr yn eich sefydliad

50 i 1,500 o weithwyr

Cynrychiolwyr undebau llafur a chynrychiolwyr cyfwerth ag amser llawn

 • Cynrychiolwyr undebau llafur: 20
 • Cynrychiolwyr undebau llafur CALl: 18.46

Canran yr oriau gwaith a dreulir ar amser cyfleuster

 • 0% o oriau gwaith: 0 cynrychiolydd
 • 1 i 50% o oriau gwaith: 20 cynrychiolydd
 • 51 i 99% o oriau gwaith: 0 cynrychiolydd
 • 100% o oriau gwaith: 0 cynrychiolydd

Cyfanswm y bil cyflog a chostau amser cyfleusterau

 • Cyfanswm y bil cyflog: £14692000
 • Cyfanswm cost amser cyfleuster: £19166.40
 • Canran y tâl a dreulir ar amser cyfleuster: 0.13%

Gweithgareddau undeb llafur â thâl

 • Oriau a dreulir ar amser cyfleuster â thâl: 871
 • Oriau a dreulir ar weithgareddau undebau llafur cyflogedig: 0
 • Canran cyfanswm yr oriau amser cyfleuster â thâl a dreulir ar weithgareddau Unebau Llafur â thâl: 0.00%