Caffael

Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am wahoddiadau i dendro.

Gellir dod o hyd i bob gwahoddiad i dendro ar GOV.UK contract (teipiwch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" yn y chwiliad uwch i ddod o hyd i bob rhestr benodol).

Rydym hefyd yn cyhoeddi fersiynau ar y dudalen hon ar gyfer mynediad uniongyrchol.