Caffael

Caffael

Yn unol â chanllawiau Swyddfa'r Cabinet, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am wahoddiadau i dendro.

Ar gyfer tendrau sy'n llai na £118,000

Fel rhan o'n proses gaffael rydym yn cyhoeddi ar wasanaeth canfod contractau'r GOV.UK. Chwiliwch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" i ddod o hyd i gyfleoedd agored.

Gellir cyhoeddi gofynion digidol hefyd ar y farchnad ddigidol GOV.UK.

Ar gyfer tendrau sy'n fwy na £118,000

Caiff y rhain eu storio ar wasanaeth tendro GOV.UK. Chwiliwch "Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol" i ddod o hyd i gyfleoedd agored.