Diwylliannau ac atgofion

Diwylliannau ac atgofion

Menywod yn rhannu sgiliau a thraddodiadau
Merched yn rhannu sgiliau a thraddodiadau yn y prosiect 'BAM! Sistahood!'
Dyma'r arferion a'r traddodiadau, sgiliau a gwybodaeth, a drosglwyddir i ni drwy genedlaethau.

Maen nhw hefyd yn hanesion personol i ni, y profiadau sydd wedi ein siapio ni a'n cymdeithas.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu mwy na £500m i 26,700 o brosiectau treftadaeth gymunedol a diwylliannol ledled y DU.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n helpu i archwilio, cadw a dathlu traddodiadau, arferion, sgiliau a gwybodaeth gwahanol gymunedau.

Weithiau cyfeirir at y dreftadaeth ddiwylliannol hon fel treftadaeth anniriaethol neu fyw. Mae hyn oherwydd ei bod yn newid yn gyson ac yn cael ei chadw'n fyw pan gaiff ei hymarfer neu ei pherfformio.

Rydym hefyd yn ariannu prosiectau sy'n dogfennu ac yn rhannu atgofion pobl. Mae'r prosiectau hyn yn aml yn cynnwys cyfweliadau hanesion llafar, cyfleu straeon a safbwyntiau pobl yn ddigidol, a sicrhau eu bod yn cael eu hadneuo ac yn hygyrch yn awr ac yn y dyfodol.

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • ymchwilio a rhannu traddodiadau llafar, fel adrodd straeon neu dafodieithoedd lleol
  • hyfforddi eraill mewn sgiliau a chrefftau traddodiadol, o adeiladu waliau sychion a llafnio i gwehyddu basgedi a gwneud tecstilau
  • ymchwilio i darddiad diwylliant, megis cerddoriaeth, theatr neu ddawns, a chreu perfformiadau wedi'u dylanwadu gan arddulliau'r gorffennol
  • rhannu hanes a hwyl dathliadau, gwyliau neu ddefodau gyda chynulleidfaoedd newydd, o gemau a choginio i carnifalau a ffeiriau
  • casglu gwybodaeth draddodiadol neu eu pasio ymlaen, fel rheolaeth coetir neu feddyginiaeth cartref
  • cofnodi straeon pobl gyffredin drwy hanesion llafar, er enghraifft am dyfu i fyny, ymfudo neu waith
  • ailadrodd atgofion pobl am le neu ddigwyddiad, fel ysbyty arhosiad hir, streic y glowyr neu'r mudiad pync

Sut i gael arian

Mae ein rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi ailddechrau gyda blaenoriaethau wedi'u hailffocysu tan ddiwedd blwyddyn ariannol 2022–2023. Darganfod mwy ac ymgeisio

Crowd watching aerial performance
Design visual of the Wondrous Stories production. Credit: Motionhouse and Birmingham 2022 Festival

Projects

Birmingham 2022 Festival: spotlighting creativity in the West Midlands

Running from March to September 2022, the £12million festival will feature hundreds of artistic commissions, engaging a local and national audience with Birmingham’s cultural heritage.

Children and adults dancing and smiling
Pakiki Theatre group.

Projects

Exploring Newham’s Olympics heritage

Pakiki Theatre’s Who wants to be an Olympian? project will explore the sporting heritage of the Olympics and Paralympics with young people in Newham.

Person from Newham Music Trust performing
Credit: Newham Music Trust

Projects

The Olympics 2012 Legacy Songbook

Newham Music Trust will create a music programme to help Newham’s schools explore the positive impact London 2012 had on the area.

Outfits on display
Queer Looks exhibition at Brighton Museum. Credit: Tessa Hallmann

Projects

Wear it Out: the heritage of LGBTQ+ dress in Sussex, 1917-2017

This cultural heritage project explored how some people from LGBTQ+ communities have historically used clothing to express identity. It focused on Sussex in the time period 1917-2017.

Old photo showing large billboard with the words "AIDS: don't die of ignorance"
Don’t Die of Ignorance campaign billboard in Levenshulme, c.1986. Credit: Manchester Archives and Local Studies.

Projects

Pride! Prevention! Protection! Let’s Talk About Sex

LGBT Foundation recorded the memories of people involved in and affected by safer sex campaigns from the 1980s to the present day.