Children at a carnival event

Diwylliannau ac atgofion

Diwylliannau ac atgofion

Dyma'r arferion a'r traddodiadau, sgiliau a gwybodaeth, a drosglwyddir i ni drwy genedlaethau – ac a addaswyd i gyd-fynd â'n bywydau modern. Maen nhw hefyd yn hanesion personol i ni, y profiadau sydd wedi ein siapio ni a'n cymdeithas.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol rydym wedi dyfarnu dros £340miliwn i fwy na 21,800 o brosiectau sy'n archwilio ein diwylliannau a'n hatgofion ledled y DU.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Rydym yn ariannu prosiectau sy'n helpu i archwilio, cadw a dathlu traddodiadau, arferion, sgiliau a gwybodaeth gwahanol gymunedau.

Weithiau cyfeirir at y dreftadaeth ddiwylliannol hon fel treftadaeth anniriaethol neu fyw. Mae hyn oherwydd ei bod yn newid yn gyson ac yn cael ei chadw'n fyw pan gaiff ei hymarfer neu ei pherfformio.

Rydym hefyd yn ariannu prosiectau sy'n dogfennu ac yn rhannu atgofion pobl. Mae'r prosiectau hyn yn aml yn cynnwys cyfweliadau hanesion llafar, cyfleu straeon a safbwyntiau pobl yn ddigidol, a sicrhau eu bod yn cael eu hadneuo ac yn hygyrch yn awr ac yn y dyfodol.

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • ymchwilio a rhannu traddodiadau llafar, fel adrodd straeon neu dafodieithoedd lleol
  • hyfforddi eraill mewn sgiliau a chrefftau traddodiadol, o adeiladu waliau sychion a llafnio i gwehyddu basgedi a gwneud tecstilau
  • ymchwilio i darddiad diwylliant, megis cerddoriaeth, theatr neu ddawns, a chreu perfformiadau wedi'u dylanwadu gan arddulliau'r gorffennol
  • rhannu hanes a hwyl dathliadau, gwyliau neu ddefodau gyda chynulleidfaoedd newydd, o gemau a choginio i carnifalau a ffeiriau
  • casglu gwybodaeth draddodiadol neu eu pasio ymlaen, fel rheolaeth coetir neu feddyginiaeth cartref
  • cofnodi straeon pobl gyffredin drwy hanesion llafar, er enghraifft am dyfu i fyny, ymfudo neu waith
  • ailadrodd atgofion pobl am le neu ddigwyddiad, fel ysbyty arhosiad hir, streic y glowyr neu'r mudiad pync

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

The Mayor of Slough awarding certificate to volunteer trained by the project.
The Mayor of Slough awarding certificate to volunteer trained by the project. Slough Roots

Project

Story

Unmissable openings this autumn

Wherever you live - or whatever you enjoy doing - this autumn sees an exciting array of National Lottery-funded attractions opening across the country.

Story

Making friends through heritage: four stories

Nelli and Zara Aratta: Armenian Heritage in the North West Zara, project manager: We were organising a food event on Albert Square and I posted about it on Facebook to see if people would like to take part. Nelli messaged me straight away saying that she would make a few dishes and bake a cake.