Data Agored

Data Agored

Rydym wedi ymrwymo i dryloywder fel y gall pobl gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt am ein harian grant.

Oherwydd hyn rydym yn cefnogi data agored, sef data sy'n:

 • cyhoeddi'n rhagweithiol
 • wedi'i ddarparu mewn fformatau sy'n ddarllenadwy ar beiriant (fel csv)
 • wedi'u darparu i'w hailddefnyddio

Rydym yn glynu wrth yr egwyddorion canlynol wrth ddarparu ein data:

 • cyhoeddi amserol – byddwn yn rhyddhau a diweddaru ein data yn flynyddol
 • rydym yn darparu data wedi'i ddadgyfuno
 • rydym yn defnyddio safonau cyffredin drwy weithio gyda'r fenter 360Giving yn ogystal i gyhoeddi ein data grant drwy GrantNav
 • parchu preifatrwydd – dim ond data nad yw'n bersonol a gyhoeddir

Data allweddol ynglŷn â Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol: 2018-19

Open data

Ein cyllid 1994-2019

Nifer y prosiectau a ariennir yn ôl ardal dreftadaeth:

 • 22,000 ar gyfer treftadaeth anniriaethol
 • 9,100 ar gyfer adeiladau a henebion hanesyddol
 • 5,300 ar gyfer amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a chasgliadau
 • 3,800 ar gyfer treftadaeth gymunedol
 • 3,300 ar gyfer tir a bioamrywiaeth
 • 1,200 ar gyfer diwydiannol, morol a thrafnidiaeth

Dyfarnwyd £8biliwn i 45,000 o brosiectau ers 1994.

Data Grant

Mae'r gwaith yma wedi'i drwyddedu o dan drwydded agored y llywodraeth ar gyfer gwybodaeth sector cyhoeddus, sy'n eich galluogi i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael o dan y drwydded hon yn rhwydd ac yn hyblyg, gyda dim ond ychydig o amodau.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...