Star trails at Kielder

Data Agored

Data Agored

Rydym wedi ymrwymo i dryloywder fel y gall pobl gael y wybodaeth sydd ei hangen arnynt am ein harian grant.

Oherwydd hyn rydym yn cefnogi data agored, sef data sy'n:

  • cyhoeddi'n rhagweithiol
  • wedi'i ddarparu mewn fformatau sy'n ddarllenadwy ar beiriant (fel csv)
  • wedi'u darparu i'w hailddefnyddio

Rydym yn glynu wrth yr egwyddorion canlynol wrth ddarparu ein data:

  • cyhoeddi amserol – byddwn yn rhyddhau a diweddaru ein data yn flynyddol
  • rydym yn darparu data wedi'i ddadgyfuno
  • rydym yn defnyddio safonau cyffredin drwy weithio gyda'r fenter 360Giving yn ogystal i gyhoeddi ein data grant drwy GrantNav
  • parchu preifatrwydd – dim ond data nad yw'n bersonol a gyhoeddir

Data allweddol ynglŷn â Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol: 2018-19

Open data

Data Grant

Mae'r gwaith yma wedi'i drwyddedu o dan drwydded agored y llywodraeth ar gyfer gwybodaeth sector cyhoeddus, sy'n eich galluogi i ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sydd ar gael o dan y drwydded hon yn rhwydd ac yn hyblyg, gyda dim ond ychydig o amodau.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...