Logos Cynllun Lle Arbennig (Lloegr yn unig)

Logos Cynllun Lle Arbennig (Lloegr yn unig)

Great Place logo

Mae cynnwys y dudalen yma'n Saesneg yn unig oherwydd nad yw'n berthnasol i Gymru. Os hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk

Dylech bob amser gydnabod eich grant yn ddwyieithog yng Nghymru. Ceir rhagor o wybodaeth yma

Acknowledging your funding

If you have received funding through the Great Place Scheme, you must acknowledge your grant for the duration of your contract. 

At the very minimum we expect you to:

  • Display our logo prominently during your events and on your website, publications and printed materials

  • Acknowledge your funding through social media

Order of funder logos

If you need to acknowledge several funders and the largest grant has been made through the Great Place Scheme, our logo should appear first.