Ariannu

Ariannu

Dysgwch sut i ymgeisio a rheoli eich arian ar gyfer eich prosiect

Cyhoeddiad pwysig

Er mwyn diwallu anghenion uniongyrchol y sefydliadau yr ydym yn eu cefnogi yn ystod argyfwng COVID-19, rydym yn atal yr holl grantiau un cam dirprwyedig newydd (£3,000-£250,000) a grantiau ar lefel Pwyllgor (£250,000-£5m) tan o leiaf Hydref 2020.

Darllenwch fwy am ein cefnogaeth i dreftadaeth mewn ymateb i'r coronafeirws

 1. Beth rydym yn ei ariannu

  Rydym yn ariannu prosiectau treftadaeth o bob maint. Gall treftadaeth olygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Gall fod yn unrhyw beth o'r gorffennol yr ydych yn ei werthfawrogi ac yn awyddus i'w drosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol.

 2. Deall canlyniadau eich prosiect yn glir

  Newidiadau, effeithiau neu fuddion yw'r canlyniadau sy'n digwydd o ganlyniad i'ch prosiect. Rydym yn mynnu bod pob prosiect a ariannwn yn dod ag o leiaf un o naw canlyniad penodol.

 3. Porwch drwy ein rhaglenni ariannu

  Rydym yn darparu lefelau gwahanol o arian ar gyfer treftadaeth o bob math. Mae ein grantiau'n amrywio o £3,000 i filiynau o bunnoedd.

  Cymerwch olwg ar ein gwahanol lefelau o gyllid a phenderfynwch pa un fyddai'n iawn i chi.