People swimming and playing in the Jubilee Pool

Straeon

Astudiaeth achos: Pwll Jiwbilî Penzance

Y prosiect Mae Pwll jiwbilî yn lido Art Deco 85 oed sydd wedi'i leoli ger harbwr Penzance yng Nghernyw. Ar ôl cael ei adnewyddu, agorodd yn 2020 gyda phwll gwres geothermol cyntaf y DU. Mae'r system wresogi geothermol arloesol yn gweithio drwy echdynnu dŵr cynnes o ffynnon geothermol dwfn 410m –
Llyffant ar laswellt

Straeon

Ein cefnogaeth i bob rhywogaeth

Efallai nad yw rhywogaethau prin fel y malwod mwd pwll a'r llysywen Ewropeaidd yn ffotogenig, ond maen nhw'n hanfodol i amrywiaeth ein ecosystem – ac mae angen ein cyllid arnyn nhw.
Hedgehog drawing

Straeon

Sut i fwynhau treftadaeth o'r cartref

Rydyn ni wedi llunio rhestr o weithgareddau wedi'u hysbrydoli gan dreftadaeth y gallwch chi eu gwneud o gartref – byddwn ni'n diweddaru'r rhestr, felly daliwch ati i chwilio am bethau newydd.
Cows in the fog at Avalon Marshes

Straeon

Cyhoeddi diwrnod #TrysorauTreftadaeth 2020

Wrth inni gyrraedd degawd newydd, rydym yn falch o edrych yn ôl ar y 25 mlynedd diwethaf o gefnogi treftadaeth. Edrychwn ymlaen hefyd at y dyfodol a sut y gallwn barhau i gefnogi a gwarchod ein treftadaeth mewn byd cyfoes. Ers 1994, rydym wedi cefnogi 44,000 o brosiectau ac wedi rhoi £8biliwn i