Sut rydym yn helpu i newid bywydau: stori Tom

Mae Tilly y ci yn helpu Tom Jenkin i daclo ei boenau meddwl. Ond cwrs ŵyna a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol a roddodd yr hyder iddo anelu am yrfa fel milfeddyg.
Boy holding a lamb

“Pan ddechreuais yn yr ysgol uwchradd, roeddwn yn berson nerfus iawn ac yn ei chael hi'n anodd gwneud ffrindiau.

“Roedd fy mhoenau meddwl yn gwneud i mi deimlo'n eithaf unig ac roedd yn effeithio ar fy ngwaith ar y dechrau.”

Roedd Tom, o dde Cymru, yn gweld bywyd yn anodd. Ond yna fe ddaeth ei fam â Llamgi (Springer Spaniel) o gartref cŵn bach adref pan oedd ym mlwyddyn saith yn yr ysgol, ac fe ddechreuodd weld llygedyn o obaith.

"Trodd fy nghi fel math o gefnogwr personol. Roedd hi wir yn rhoi’r hyder i mi yn yr ysgol ac roeddwn yn gallu cysylltu fy nheimladau â'm ci."

Fe helpodd Tilly y Ci Tom i chwilio am brofiad gwaith.

Boy with lamb

Cymryd cyfle

Drwy hap a damwain, ar ddiwrnod allan gyda'i deulu i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ger Caerdydd, gwelodd Tom hysbyseb am gwrs ŵyna undydd.

Mae'r Amgueddfa sy’n arddangos bywyd, diwylliant a phensaernïaeth Gymreig wedi derbyn mwy na £11miliwn o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Ail-agorodd y llynedd ar ôl ailddatblygiad enfawr, ac mae bellach yn cynnig gwaith cwrs ymarferol wedi'i ariannu gan y Loteri Genedlaethol hefyd.

"Cefais fy nysgu ar y cwrs gan Emma y bugail, fe wnaethon ni dreulio’r diwrnod cyfan gyda'n gilydd," meddai Tom.

"Roedd y profiad yn cadarnhau fy mod wir eisiau bod yn filfeddyg neu wneud rhywbeth gydag anifeiliaid, felly roedd gen i fwy o hyder."

"Roeddwn i'n meddwl y byddai angen i mi ad-dalu fy nyled i'r deyrnas anifeiliaid oherwydd helpodd Tilly mi drwy gydol fy mywyd, drwy fy helpu i ymdopi â'r straen, felly roeddwn i'n meddwl mai'r proffesiwn gorau i helpu anifeiliaid fyddai bod yn filfeddyg."

Y camau cyntaf at yrfa gyffrous

Boy with dog

Fe wnaeth Tom fwynhau ei diwrnod gymaint fel yr ysbrydolwyd ef i ymgeisio a mynd i'r brifysgol gan ei osod ar lwybr tuag at yrfa gyffrous.

Tra bod ei deulu’n falch, mae'n credu y gallai ei ffrind ffyddlon deimlo'n wahanol am ei fod yn gadael:

"Rwy'n meddwl y bod Tilly wir eisiau i mi aros adref a rhoi fy holl sylw iddi hi drwy'r dydd ... ond rwy’n siŵr ei bod yn hapus y byddaf yn gallu helpu cŵn eraill fel hi, ond mae hi bach yn eiddigeddus. "

Gwyliwch stori Tom ar wefan y Loteri Genedlaethol.