Pen icon

Publications

Penderfyniadau ariannu y Gronfa Rhwydweithiau Natur, Hydref 2021

Rydym yn dosbarthu'r Gronfa Rhwydweithau Natur ar y cyd hefo Llywodraeth Cymru. Nod y rhaglen yw cryfhau gwytnwch rhwydwaith Cymru ’o dir a warchodir a safleoedd morol, gan gefnogi adferiad gwyrdd i natur a chymunedau. Mae grantiau sy'n amrywio o £ 53,000 i £ 500,000 wedi'u dyfarnu i 29 prosiect.
Environmental sustainability guidance

Publications

Canllaw Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Beth rydym yn ei ddisgwyl gan ein prosiectau – cyngor a syniadau ar sut y gall eich prosiect helpu i daclo’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol.
Landscape vista with water in foreground, an island in the middle of the water, and mountains in the background

Publications

Canllaw Natur a Thirweddau

Mae'r canllaw yma i'ch helpu i gynllunio a chyflawni prosiectau sy'n ymwneud â gwaith neu weithgarwch sy'n gysylltiedig â chynefinoedd, rhywogaethau, tirweddau, daeareg neu'r ecosystemau y maen nhw yn rhan ohonynt.
Family having a picnic in Alexandra park

Publications

State of UK Public Parks 2016

This report shows that there is a growing deficit between the rising use of parks and the declining resources available to manage them.