Cynefinoedd a rhywogaethau

Cynefinoedd a rhywogaethau

Rydym yn cefnogi prosiectau sy'n gwarchod ac yn gwella cynefinoedd rhywogaethau.

Rydym am i brosiectau wella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o fyd natur, a helpu pobl i gael mynediad at ein treftadaeth naturiol unigryw, gofalu amdani a'i gwerthfawrogi.

Gall ein cyllid eich helpu i:

  • gwella cynefinoedd sydd dan fygythiad 
  • helpu pobl i archwilio ein moroedd a'u bywyd gwyllt
  • gwella llif afon araf ac ansawdd dŵr
  • defnyddio natur a bod allan yn yr awyr agored i wella bywydau, iechyd a llesiant pobl
  • addysgu pobl am ddaeareg leol a sut mae'n effeithio arnom ni
butterfly
Glöyn byw Dug Burgundy. Credyd: Cadwraeth Glöynnod Byw

Mae'n bwysig ein bod yn arwain ac yn ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol i ofalu'n well am ein byd naturiol.

Felly, rydym am weld prosiectau a fydd yn gwneud gwahaniaeth strategol i natur. Gallai hyn olygu:

  • gweithio ar raddfa tirwedd
  • creu partneriaethau newydd uchelgeisiol
  • archwilio, profi a rhannu ffyrdd newydd o weithio
  • ymchwilio i ffynonellau incwm newydd ar gyfer cadwraeth natur
  • ysbrydoli a chefnogi ffyrdd newydd o helpu pobl i ymgysylltu â natur

Pethau allweddol i'w darllen

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb hefyd mewn ...