Penderfyniadau ariannu

Penderfyniadau ariannu

Penderfyniadau ariannu a chofnodion cyfarfodydd diweddaraf

Mae'r dull o wneud penderfyniadau grant yn dibynnu ar swm y grant.

Ceisiadau hyd at £250,000

Gwneir penderfyniadau fel arfer yn fisol mewn cyfarfodydd penderfyniad wedi'u dirprwyo i Gwlad/Ardal - ac fe'u rheolir a'u cadeirio gan Benaethiaid Buddsoddi.

Rhwng £250,000 a £5miliwn

Gwneir penderfyniadau gan bwyllgorau yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a ledled Lloegr. Mae'r pwyllgorau'n cyfarfod bob tri mis.

Penderfyniadau Cymru

Dros £5miliwn, holl ymgyrchoedd treftadaeth y DU, cronfeydd ar y cyd a chronfeydd effaith

Mae penderfyniadau'n cael eu gwneud gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Maen nhw’n cyfarfod naw gwaith y flwyddyn.

Gwelwch benderfyniadau ein Bwrdd isod (dim ond cofnodion Pwyllgorau Cymru a'r rhai sy'n berthnasol i Gymru sydd wedi'u cyfieithu i'r Gymraeg - mae croeso cynnes i chi gysylltu â cymorthcymraeg@heritagefund.org.uk os hoffech ragor o wybodaeth):