Playful Heritage exploring social activities undertaken by young people in the East End

Penderfyniadau a chofnodion

Penderfyniadau a chofnodion

Y penderfyniadau ariannu a'r cofnodion cyfarfod diweddaraf.

Mae'r dull o wneud penderfyniadau grant yn dibynnu ar swm y grant.

Ceisiadau hyd at £100,000

Gwneir penderfyniadau fel arfer yn fisol mewn cyfarfodydd penderfyniad wedi'u dirprwyo i Gwlad/Ardal - ac fe'u rheolir a'u cadeirio gan Benaethiaid Buddsoddi.

Rhwng £100,000 a £5miliwn

Gwneir penderfyniadau gan bwyllgorau yng Nghymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a ledled Lloegr. Mae'r pwyllgorau'n cyfarfod bob tri mis.

Gweld eich penderfyniadau lleol:

 

Dros £5miliwn, holl ymgyrchoedd treftadaeth y DU, cronfeydd ar y cyd a chronfeydd effaith

Mae penderfyniadau'n cael eu gwneud gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr. Maen nhw’n cyfarfod naw gwaith y flwyddyn.

Gweld penderfyniadau ein Bwrdd: