People in front of buildings

Treftadaeth gymunedol

Treftadaeth gymunedol

Gall dathlu ein treftadaeth gymunedol helpu ddod â phobl at ei gilydd, teimlo balchder yn y lle maen nhw'n byw a sicrhau fod straeon a thraddodiadau ar gof a chadw.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 2012 rydym wedi dyfarnu dros £90miliwn i fwy na 2,700 o brosiectau treftadaeth gymunedol ledled y DU.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Rydym yn helpu pobl i ymchwilio a rhannu hanes cymuned neu le.

Rydym hefyd yn ariannu prosiectau sy'n cyfuno gwahanol fathau o dreftadaeth mewn lleoliad penodol.

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • ymchwilio i effaith digwyddiad hanesyddol ar eu tref. Yna gallan nhw rannu eu canfyddiadau drwy arddangosiadau, sgyrsiau ac ar-lein
  • ymchwilio i'r enwau ar gofeb ryfel
  • gasglu dogfennau a ffotograffau sy'n gysylltiedig â'r gymuned LGBT+, creu archif ar-lein ac arddangosfa
  • sefydlu llwybr sain o amgylch ystod o adeiladau, parciau a henebion mewn tref
  • galluogi grŵp ieuenctid i ymchwilio i'w hanes lleol a chreu ffilm wedi'i hanimeiddio am yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Publication

All Our Stories evaluation

All Our Stories was a UK-wide community heritage programme designed to explore, share and celebrate local heritage.

Story

Making friends through heritage: four stories

Nelli and Zara Aratta: Armenian Heritage in the North West Zara, project manager: We were organising a food event on Albert Square and I posted about it on Facebook to see if people would like to take part. Nelli messaged me straight away saying that she would make a few dishes and bake a cake.

Blog

Why communities are essential to sharing the stories of Pride

These significant and inclusive events raise the profile of all sorts of LGBT+ lived experiences, celebrate activism and build stronger alliances. They increasingly involve people of all ages, cultures and faiths in publicly sharing differing identities. Alongside Stonewall’s 50th anniversary this