People in front of buildings

Treftadaeth gymunedol

Treftadaeth gymunedol

Treftadaeth gymunedol

Gall dathlu ein treftadaeth gymunedol helpu ddod â phobl at ei gilydd, teimlo balchder yn y lle maen nhw'n byw a sicrhau fod straeon a thraddodiadau ar gof a chadw.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 1994 rydym wedi dyfarnu dros £500m i 26,700 o brosiectau treftadaeth gymunedol a diwylliannol ledled y DU

Beth rydym yn ei gefnogi?

Rydym yn helpu pobl i ymchwilio a rhannu hanes cymuned neu le.

Rydym hefyd yn ariannu prosiectau sy'n cyfuno gwahanol fathau o dreftadaeth mewn lleoliad penodol.

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • ymchwilio i effaith digwyddiad hanesyddol ar eu tref. Yna gallan nhw rannu eu canfyddiadau drwy arddangosiadau, sgyrsiau ac ar-lein
  • ymchwilio i'r enwau ar gofeb ryfel
  • gasglu dogfennau a ffotograffau sy'n gysylltiedig â'r gymuned LGBT+, creu archif ar-lein ac arddangosfa
  • sefydlu llwybr sain o amgylch ystod o adeiladau, parciau a henebion mewn tref
  • galluogi grŵp ieuenctid i ymchwilio i'w hanes lleol a chreu ffilm wedi'i hanimeiddio am yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

People sitting in a sunny park, near a bandstand
Pearson Park

Hub

Lleoedd Ffyniannus

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi prosiectau treftadaeth sy'n creu lleoedd gwell i fyw, gweithio ac ymweld â nhw.
Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Programme

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - Cymru

Mae Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn gynllun grant cyfalaf a fwriedir i alluogi cymunedau yng Nghymru i adfer a gwella natur. Diweddarwyd y canllawiau ym mis Tachwedd 2021.
A close up of meadow plants in the sunlight
The conservation-themed activity of meadow management, for Wild Ways Well

Projects

Creating Natural Connections in Cumbernauld

The Scottish Wildlife Trust are bringing transformational change to Cumbernauld’s natural heritage, and helping local people engage with its greenspaces to improve mental health.