People in front of buildings

Treftadaeth gymunedol

Treftadaeth gymunedol

Gall dathlu ein treftadaeth gymunedol helpu ddod â phobl at ei gilydd, teimlo balchder yn y lle maen nhw'n byw a sicrhau fod straeon a thraddodiadau ar gof a chadw.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, ers 2012 rydym wedi dyfarnu dros £90miliwn i fwy na 2,700 o brosiectau treftadaeth gymunedol ledled y DU.

Beth rydym yn ei gefnogi?

Rydym yn helpu pobl i ymchwilio a rhannu hanes cymuned neu le.

Rydym hefyd yn ariannu prosiectau sy'n cyfuno gwahanol fathau o dreftadaeth mewn lleoliad penodol.

Syniadau am brosiect

Gall ein harian helpu pobl i:

  • ymchwilio i effaith digwyddiad hanesyddol ar eu tref. Yna gallan nhw rannu eu canfyddiadau drwy arddangosiadau, sgyrsiau ac ar-lein
  • ymchwilio i'r enwau ar gofeb ryfel
  • gasglu dogfennau a ffotograffau sy'n gysylltiedig â'r gymuned LGBT+, creu archif ar-lein ac arddangosfa
  • sefydlu llwybr sain o amgylch ystod o adeiladau, parciau a henebion mewn tref
  • galluogi grŵp ieuenctid i ymchwilio i'w hanes lleol a chreu ffilm wedi'i hanimeiddio am yr hyn y maen nhw wedi’i ddysgu

Sut i gael arian

Darganfyddwch os yw eich prosiect yn gymwys i gael arian.

Publication

All Our Stories evaluation

All Our Stories was a UK-wide community heritage programme designed to explore, share and celebrate local heritage.

Blog

Why communities are essential to sharing the stories of Pride

These significant and inclusive events raise the profile of all sorts of LGBT+ lived experiences, celebrate activism and build stronger alliances. They increasingly involve people of all ages, cultures and faiths in publicly sharing differing identities. Alongside Stonewall’s 50th anniversary this