Eilish McGuinness

Eilish McGuinness
Mae Eilish wedi gweithio gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ers 1997.

Mae wedi ymgymryd ag amrywiaeth o rolau gan gynnwys y rheolwr rhanbarthol i gogledd-ddwyrain Lloegr, pennaeth y prif dîm grantiau, pennaeth Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol, Grantiau Mawr a Rhaglenni Arbennig yn yr Adran Strategaeth a Datblygu Busnes ac yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau.

Mae gan Eilish radd mewn Hanes Celf ac Archaeoleg o Goleg Prifysgol Dulyn, ac MA o Brifysgol y Frenhines Belfast.

Roedd hi'n gymrawd ymchwil iau yn y Sefydliad Astudiaethau Gwyddelig ym Mhrifysgol y Frenhines.

Cyn ymuno â Chronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol bu'n gweithio gyda Historic Scotland fel arolygydd adeiladau hanesyddol a chyn hynny yn Belfast ar gyfer Gwasanaeth yr Amgylchedd, y Gangen Henebion ac Adeiladau, Gogledd Iwerddon. Bu hefyd yn gweithio gydag Archif Bensaernïol Iwerddon a'r Swyddfa Gwaith Cyhoeddus yn Nulyn.