Memory Teas event

Cyfleoedd y Bwrdd a Phwyllgorau

Cyfleoedd y Bwrdd a Phwyllgorau

Y Bwrdd

Mae Bwrdd Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnwys Cadeirydd a hyd at 14 ymddiriedolwr, a benodwyd gan y Prif Weinidog.

O Ebrill 2019 bydd y Bwrdd:

  • yn pennu ein fframwaith strategol a pholisi
  • yn pennu ein strategaeth gorfforaethol a'n cynllun busnes blynyddol
  • gwneud penderfyniadau ar gyllid CGDG ac ar grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol dros £5miliwn ac ar ein hymgyrchoedd strategol ledled y DU.

Cyfleoedd

Rydym yn disgwyl swyddi gwag ar ein Bwrdd yn 2020. Mae'r rhain yn benodiadau cyhoeddus a byddant yn ymddangos ar wefan Swyddfa'r Cabinet.

Pwyllgorau

O fis Ebrill 2019 bydd gennym bwyllgorau wedi'u lleoli yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru ac ar draws tair ardal Lloegr: Gogledd Lloegr; Canolbarth Lloegr a'r Dwyrain; a Llundain a’r De.

Y pwyllgorau:

  • gwneud penderfyniadau ar grantiau rhwng £100,000 a hyd at £5m

Cyfleoedd

Nid oes lleoedd gwag ar gyfer ein Pwyllgorau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, yn ystod 2021 byddwn yn recriwtio ar draws ein tri Phwyllgor yn Lloegr ac ar ddiwedd 2021/dechrau 2022 byddwn yn recriwtio ar gyfer aelodau Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.

Os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y rolau hyn, cysylltwch â ni drwy decisionmakers@heritagefund.org.uk

Rydyn ni’n chwilio am:

  • angerdd ac ymrwymiad i dreftadaeth
  • cymysgedd dda o bersonoliaethau a sgiliau
  • amrywiaeth eang o gefndiroedd proffesiynol
  • ceisiadau gan ystod amrywiol o ymgeiswyr

Dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf a byddwn yn rhannu gwybodaeth am unrhyw leoedd gwag ar ein Pwyllgorau neu ymunwch â'n cylchlythyr i gael yr holl newyddion diweddaraf.

Gallwch ddarganfod mwy am fod yn aelod o’n pwyllgor ar ein sianel YouTube.