Memory Teas event listening to residents stories of Newington Memory Teas event

Cyfleoedd y Bwrdd a'r Pwyllgor

Cyfleoedd y Bwrdd a'r Pwyllgor

Mae ein bwrdd a phwyllgorau yn helpu i wneud penderfyniadau ar ble i fuddsoddi arian y Loteri Genedlaethol.

Ein Bwrdd

Mae'r Bwrdd CGDG/CDL yn cynnwys Cadeirydd a hyd at 14 o Ymddiriedolwyr a benodir gan y Prif Weinidog. Maen nhw’n:

  • gosod y fframwaith strategol a pholisi y gwneir y grantiau i gefnogi treftadaeth y DU
  • yn penderfynu ein Strategaeth Gorfforaethol ac ein Cynllun Busnes blynyddol 2018
  • gwneud penderfyniadau ar gyllid CGDG ac ar grantiau CDL dros £2 filiwn

Cyfleoedd

Rydym yn rhagweld y bydd cyfleoedd i ymuno â’n Bwrdd yn 2019 ac rydym yn cynllunio ar gyfer ein hymgyrch recriwtio nesaf. Penodiadau cyhoeddus yw'r rhain a byddant yn ymddangos ar wefan swyddfa'r cabinet.

Anfonwch e-bost at decisionmakers@hlf.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Ein pwyllgorau

Mae gennym bwyllgorau gwlad yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban ac mewn rhanbarthau yn Lloegr.

Rôl y pwyllgorau yw:

Cyfleoedd

Yn gyffredinol, rydym yn recriwtio ar gyfer aelodau ein Pwyllgor yn flynyddol. Bydd ein hymgyrch recriwtio nesaf yn 2019.

Rydym bob amser yn anelu i annog amrywiaeth eang o bobl i wneud cais:

  • cymysgedd da o sgiliau a phersonoliaethau yn ein galluogi i wella’n cynrychiolaeth o gymunedau amrywiol yr ydym yn eu gwasanaethau
  • mae gan aelodau ein pwyllgor angerdd ac ymrwymiad i dreftadaeth
  • maen nhw’n dod o amrywiaeth eang o gefndiroedd proffesiynol: sy’n amrywio o dreftadaeth, cymdeithas sifil a sectorau cyhoeddus a phreifat
  • mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn croesawu ceisiadau gan leiafrifoedd ethnig, pobl anabl ac unigolion iau

More like this...

Buddion

Buddion Oriau a gwyliau Ar gyfer swydd lawn amser, bydd gweithwyr fel arfer yn gweithio 5 niwrnod yr wythnos o 40 awr, gan gynnwys un awr ar gyfer cinio, sy’n ddi-dâl. Darperir gwyliau blynyddol o 26 diwrnod, a fydd yn codi i 31 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth cyfrifiadwy, yn ogystal â gwyliau