The Hands on Heritage project

Fframwaith Cyllido Strategol 2019-2024

Fframwaith Cyllido Strategol 2019-2024

Mae'r Fframwaith Cyllido Strategol yma ar gyfer 2019–2024 yn nodi ein gweledigaeth a'r egwyddorion a fydd yn llywio ein buddsoddiad Loteri Genedlaethol am y pum mlynedd nesaf.

Mae'n nodi sut rydym yn:

  • disgwyl buddsoddi tua £1.2 biliwn yn nhreftadaeth y DU
  • cyflwyno portffolio symlach ar gyfer gwneud grantiau

  • canolbwyntio'n gynyddol ar lesiant, meithrin gallu ac arloesi (yn genedlaethol ac yn rhyngwladol), ymysg eraill

  • archwilio'r defnydd o fuddsoddiad cymdeithasol

  • ymrwymo i fwy o ddatganoli wrth i ni wneud penderfyniadau

More like this...

Yr hyn a wnawn

Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf ymroddedig o ran treftadaeth yn y DU.

Canllawiau ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Rydym wedi casglu rhai o ddolenni defnyddiol at wybodaeth gan y Llywodraeth ac asiantaethau eraill i helpu sefydliadau treftadaeth i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Cyfleoedd y Bwrdd a Phwyllgorau

Y Bwrdd Mae Bwrdd Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cynnwys Cadeirydd a hyd at 14 ymddiriedolwr, a benodwyd gan y Prif Weinidog. O Ebrill 2019 bydd y Bwrdd: yn pennu ein fframwaith strategol a pholisi yn pennu ein strategaeth gorfforaethol a'n