The Hands on Heritage project

Fframwaith Cyllido Strategol 2019-2024

Fframwaith Cyllido Strategol 2019-2024

Mae'r Fframwaith Cyllido Strategol yma ar gyfer 2019–2024 yn nodi ein gweledigaeth a'r egwyddorion a fydd yn llywio ein buddsoddiad Loteri Genedlaethol am y pum mlynedd nesaf.

Mae'n nodi sut rydym yn:

  • disgwyl buddsoddi tua £1.2 biliwn yn nhreftadaeth y DU
  • cyflwyno portffolio symlach ar gyfer gwneud grantiau

  • canolbwyntio'n gynyddol ar lesiant, meithrin gallu ac arloesi (yn genedlaethol ac yn rhyngwladol), ymysg eraill

  • archwilio'r defnydd o fuddsoddiad cymdeithasol

  • ymrwymo i fwy o ddatganoli wrth i ni wneud penderfyniadau