Blaenoriaethau ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Blaenoriaethau ar gyfer Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol

Rydym yn cefnogi treftadaeth y Deyrnas Unedig i addasu a ffynnu eto.

Mae treftadaeth y Deyrnas Unedig yn wynebu ei bygythiad mwyaf ers yr Ail Ryfel Byd. Mae'r risgiau i safleoedd treftadaeth, atyniadau a sefydliadau o golli incwm yn sydyn ac yn ddramatig o ganlyniad i bandemig y coronafeirws (COVID-19) wedi rhoi'r economi treftadaeth ac ymwelwyr mewn argyfwng, gan ofyn am ymateb brys.

Dysgwch fwy am ein ffocws hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2022–2023. Ein nod yw cefnogi'r sector i gryfhau ei adferiad yn y tymor canolig ac adeiladu'n ôl ar gyfer newid cadarnhaol ar draws treftadaeth y DU.

Pa lefel o grant y mae gennych ddiddordeb ynddo?

Mae rhai prosiectau treftadaeth yn ceisio sicrhau twf economaidd drwy fuddsoddi mewn treftadaeth. Rydym yn galw'r prosiectau hyn yn 'menter treftadaeth'. Mae'n rhaid i geisiadau mentrau treftadaeth hefyd ddangos sut y maen nhw'n bodloni ein canlyniadau blaenoriaeth hyd at ddiwedd blwyddyn ariannol 2022–2023.