Pwyllgorau

Pwyllgorau

Pwy yw ein pwyllgorau?

Mae gennym chwe phwyllgor – un ar gyfer pob ardal yn Lloegr, yn ogystal â Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru. Maent yn cynnwys pobl leol sy'n angerddol am y dreftadaeth yn eich ardal ac yn cael eu recriwtio drwy hysbyseb agored.

Beth mae ein pwyllgorau'n ei wneud?

Mae ein pwyllgorau'n gwneud penderfyniadau ar geisiadau am grantiau rhwng £250,000 a £5miliwn.

Maent hefyd yn argymell y blaenoriaethau ariannu ac yn rhoi persbectif lleol hanfodol i'r Bwrdd.

Mae ein pwyllgorau'n cyfarfod bob tri mis i wneud penderfyniadau ar grantiau yn eu hardaloedd lleol.

Trafodir ceisiadau am grantiau o hyd at £100,000 mewn cyfarfodydd cynghori misol a phenderfyniad a wneir gan y Pennaeth Buddsoddi lleol.

Dod o hyd i'ch pwyllgor lleol