People in market

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cael ei llywodraethu gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae gennym 14 o Ymddiriedolwyr ar hyn o bryd.