Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cael ei llywodraethu gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Mae ein hymddiriedolwyr yn arwain datblygiad strategol ac yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau am grant dros £5 filiwn. Maent hefyd yn penderfynu ar geisiadau o dan raglenni grant sy'n canolbwyntio ar barciau hanesyddol, tirweddau a threfluniau.

Penodir ymddiriedolwyr, yn dilyn hysbyseb agored, gan y Prif Weinidog i fwrdd ein rhiant-gorff y Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (CGDG). Mae eu penderfyniadau'n annibynnol.

O ddydd i ddydd, rheolir y sefydliad gan y tîm gweithredol.

Darllenwch y Gofrestr Buddiannau.