Simon Thurley CBE

Simon Thurley CBE

Simon Thurley
Mae gan Dr Simon Thurley CBE brofiad helaeth yn y sector treftadaeth, gan gynnwys 13 mlynedd fel prif weithredwr English Heritage.

Penodwyd Simon Thurley yn Gadeirydd Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar 1 Ebrill 2021.

Mae Simon yn Brovost o Goleg Gresham, sefydliad addysg uwch hynaf Llundain, a sefydlwyd yn 1597 i roi darlithoedd cyhoeddus am ddim yn y Ddinas. Mae'n gwasanaethu ar y Bwrdd Noddi a'r Awdurdod Cyflawni ar gyfer Adfer ac Adnewyddu Dau Dŷ'r Senedd ac mae'n gadeirydd gwaith adfer Theatrau Lloyd-Webber o'r Theatre Royal Drury Lane.

Mae Simon yn un o ymddiriedolwyr Sefydliad Andrew Lloyd Webber a'r Llyfrgell Brydeinig. Mae wedi bod yn noddwr Ymddiriedolaeth Parciau a Gerddi Llundain ers 2004 a chwaraeodd ran yn y gwaith o sefydlu'r Canal and River Trust, lle bu'n ymddiriedolwr tan 2015.

Rhwng 2002 a 2015 roedd yn brif weithredwr English Heritage, yn gyfrifol am Gasgliad Treftadaeth Cenedlaethol o 420 o safleoedd gan gynnwys Côr y Cewri a Chastell Dover, yn ogystal ag ar gyfer y system Diogelu Treftadaeth Genedlaethol, gan gynnwys rhestru adeiladau.

Am bum mlynedd o 1997 roedd Simon yn gyfarwyddwr Amgueddfa Llundain, amgueddfa ddinesig fwyaf y byd, a'i huned archeolegol MoLAS. Am wyth mlynedd yn y 1990au bu'n Guradur ac yn Syrfëwr yr Fabric mewn Palasau Brenhinol Hanesyddol, gan arwain prosiectau amrywiol gan gynnwys Adfer y Cyfrin Ardd yn Llys Hampton.

Fel hanesydd mae Simon wedi ysgrifennu tri ar ddeg o lyfrau gan gynnwys hanes English Architecture, Building England  a'r stori diogelu treftadaeth, Men from the Ministry.

Yn 2011 cafodd ei wneud yn CBE am wasanaethau i dreftadaeth. Mae'n briod gyda dau o blant ac yn byw yn Norfolk.